25. mar, 2018

"Den gamle mannen og havet" av Ernest Hemingway

 

"Skjønt det er urettferdig, tenkte han. men jeg vil vise den hva en mann kan utrette, og hva en mann kan holde ut."

- Ernest Hemingway, Den gamle mannen og havet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kommer en fortelling om da jeg leste Den gamle mannen og havet. Romanen regnes av mange for å være den beste som Hemingway skrev. Jeg leste romanen for noen år siden, skjønt den hadde stått i bokylla i flere år. Hvorfor det tok meg så lang tid å lese den vet jeg ikke, men da jeg først gjorde det ble den en leseopplevelse av de sjeldne. Det er ikke ofte jeg opplever at en roman hugger slik tak i meg, især ikke når det er en rolig roman. For Den gamle mannen og havet er en nettopp det, en rolig roman.

Den handler om det tittelen indikerer, om en gammel mann og hans forhold til havet. Han har vært fisker hele sitt liv og romanen handler om hans siste fisketur der han får en svær fisk, antakelig en merlin men det forteller ikke romanen direkte, på kroken. Mannen kjemper med fisken i flere dager for å hale den ombord i sin trebåt, og litt etter litt må fisken gi tapt.

Den gamle mamnne og havet kan tolkes på flere måter og spekulasjonene rundt den, om hvilken mening Hemingway egentlig la i romanen, har vært og er ennå mange. En vanlig tolkning er at romanen er en allegori over Johannes evangeliet. En annen vanlig tolkning er et romanen handler om menneskets kamp for tilværelsen. En tredje vanlig tolkning er menneskets streben etter å forstå seg selv og meningen med livet. Uansett tolkning er Den gamle mannen og havet en roman i særklasse.

Hemingway skrev romanen på sine eldre dager, noe som tydelig preger tempoet i fortellingen. Det er en rolig fortelling, akkurat slik havets dovne bølgeskvulp er rolige. Det er i tillegg en meget vakker fortelling om livets skjønnhet, håp og tilværelsens uutgrunnelighet.

 

 

 

He always thought of the sea as 'la mar' which is what people call her in Spanish when they love her. Sometimes those who love her say bad things of her but they are always said as though she were a woman. Some of the younger fishermen, those who used buoys as floats for their lines and had motorboats, bought when the shark livers had brought much money, spoke of her as 'el mar' which is masculine.They spoke of her as a contestant or a place or even an enemy. But the old man always thought of her as feminine and as something that gave or withheld great favours, and if she did wild or wicked things it was because she could not help them. The moon affects her as it does a woman, he thought.

- Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea

 

 

 

Nettsider:

 

The Old Man and the Sea (Wikipedia):

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Old_Man_and_the_Sea

 

Books that give you hope: The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway (The Guardian):

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2016/aug/24/books-to-give-you-hope-the-old-man-and-the-sea-by-ernest-hemingway