Å våge det ukjente...

Hunter S. Thompson (1937 - 2005). Regnes som en av USAs mest kontroversielle og markante journalister til nå. Oppnådde kultstatus innen motkulturelle miljøer i sin levetid. Forfatter av flere bøker, blant annet "Frykt og avsky i Las Vegas" og "Hell´s Angels". Skapte Gonzo som metode innen amerikansk journalistikk. Etter eget ønske ble hans aske skutt ut av en kanon til tonene av Bob Dylans "Mr. Tambourine Man".

 

 

 

"A man who procrastinates in his choosing will inevitably have his choice made for him by circumstance."

 

- Hunter S. Thompson

 

 

Jeg har nå sagt opp min stilling som ekspeditør i Vinmonopolet og må finne meg en ny jobb. Grunnen til at jeg valgte å si opp stillingen bunner i flere forhold. Først og fremst ønsker jeg å skifte beite. Jeg har vært ansatt i bedriften i 20 år (begynte i oktober 1995) og synes det holder. For det andre er jeg nysgjerrig på å prøve meg på nye ting. For det tredje mener jeg at det er sunt at jeg får nye stimuli og utfordringer. For det fjerde ønsker jeg å sirkulere i nye miljøer - faglige som sosiale. For det femte trenger jeg å komme ut av komfortsonen og begi meg inn på nye farvann.

Min beslutning om å si opp jobben springer ikke ut fra løse luften, men kom etter lengre tids overveielser. Det var vesentlig min tidligere kjæreste Paula Robles Nettel som fikk meg til å overveie å skifte jobb. Hun sa til meg at jeg godt kunne fortsette med å jobbe på Polet til pensjonsalder, men at da ville mitt liv i stor grad være preget av samme mønster dag ut og dag inn, år etter år. Hennes synspunkt var at jeg burde prøve meg på nye ting fordi hun mente at jeg har evner og ressurser som jeg ikke får brukt i jobben på Polet. Videre sa hun at jeg har en meget god evne til å skrive, noe hun mente at jeg burde satse på. Hun mente også at det ville være bra for meg å komme ut av komfortsonen og satse på å utvikle evner og egenskaper som en ny jobb eventuelt kan realisere.

Vi snakket sammen om dette i alle de tre årene vi var sammen. I førstningen var jeg sterkt skeptisk til det å skulle si opp jobben på Polet, men etterhvert - etter mye refleksjon - kom jeg frem til at hun hadde rett. Det var selvsagt en ubehagelig tanke for meg å skulle komme ut av komfortsonen, men jeg har kommet frem til at det likefullt er nødvendig.

De årene jeg har jobbet på Polet har i sum vært meget rike og fine. Polet er en meget bra bedrift å være ansatt i og fordelene er mange. Bedriften er solid og veldrevet, har høy anseelse i befolkningen i dag (noe som ikke var tilfelle før), tilbyr spennede kurs og seminarer, samt arrangerer reiser til vinland for sine ansatte (som del av den faglige opplæringen). Jeg er blitt kjent med et spennende fagfelt, arbeidet sammen med svært dyktige kolleger, blitt kjent med mange folk i bransjen, tatt flere kurs, deltatt på utallige smakinger av øl, vin og brenenvin, blitt godt kjent med mange av Oslos barer, caféer og restauranter, deltatt på spennende seminarer og tatt kurs, fått god kontakt med mange av Polets kunder (også privat), og fått godt kjennskap til grunnlaget for alkoholpolitikken som føres.

Så Polet har vært meget bra for meg og fordelene av å jobbe i bedriften ditto mange. Det viktigste for meg har vært - helt fra da jeg begynte - kontakten med kundene. Å jobbe som ekspeditør på Polet er veldig sosialt, noe jeg verdsetter høyt. Man har daglig kontakt med mange mennesker og blir etterhvert kjent med disse. Å omgås mennesker i det daglige er for meg alfa og omega. Jobben på Polet ga meg dette.

Likevel har jeg valgt å si opp jobben, noe som både er skummelt men samtidig spennende. Det skumle er at jeg begir meg inn i nytt ukjent farvann som kan innebære en risiko. Det spennende er at nye muligheter åpner seg for meg, muligheter jeg ennå ikke har full oversikt over men som ér der. Det å si opp jobben og begi seg inn på nytt farvann ér å våge det ukjente. Å våge det ukjente innebærer selvsagt en risiko, men kan også føre til nye ting i mitt liv som kan vise seg å bli meget bra i lengden. Hva utfallet blir vet jeg selvsagt ikke nå, og jeg er selvsagt aldri så lite spent.

Paula fikk som sagt stor betydning for min beslutning om å si opp jobben. Ved siden av henne har også et annet menneske hatt betydning. Vedkommende menneske har jeg aldri møtt men bare lest om. Han levde et usedvanlig spennende og fargerikt liv og er blitt et forbilde for mange. Han var i sin tid en av USAs mest markante journalister...........Hunter S. Thompson.

Hunter S. Thompson var en eventyrlig og kontroversiell type. Jeg har lest litt om ham og blitt sterkt fascinert av hvordan han levde sitt liv. Han gjorde flere uvanlige ting som forårsaket at han fikk det ryktet og omdømmet som han fikk. Han levde blant annet ett helt år sammen med motorsykkelbanden Hell´s Angels i USA og skrev artikler for et magasin om sine opplevelser (artiklene er senere omarbeidet til bok). Videre reiste han helt på tampen av Vietnam-krigen til Saigon for å rapportere fra byen (dette på et tidspunkt da USAs militære styrker var i ferd med å trekke seg ut, Sør-Vietnam stod foran kollaps, og alle amerikanere - inkludert journalister - flyktet). Han befant seg i Saigon under byens fall og opplevde kaoset som utviklet seg der. Hunter reiste også til Mellom-Amerika ved flere anledninger (dekket blant annet USAs invasjon av Grenada). Han dro til Hawaii for å skrive ei bok om maraton som ble holdt på øya (utdrag fra boka kom senere på trykk i Playboy Magazine). I tillegg vanket han på en strippeklubb i San Francisco i 1985, ble involvert i klubbens miljø og skrev så ei bok om sine opplevelser (boka er ikke blitt publisert).

Listen over hans meritter kunne gjøres meget lang (sjekk lenkene nedenunder). Jeg har som sagt latt meg inspirere av Hunter S. Thompson og hvordan han levde sitt liv. Ikke i den forstand at jeg ønsker å gjøre de samme vågale tingene som han gjorde, til dét er mine nerver for tynnslitte. Men! Jeg er inspirert av at han våget det andre ikke torde. Han våget det ukjente! Han våget å bevege seg inn i nye ukjente farvann, og det gjorde hans liv eventyrlig og spennende.

Så får vi se om jeg får til noe av det samme, om jeg lykkes med å dreie mitt liv inn på et nytt spor som kan føre meg til nye mennesker, nye miljøer, og gi meg nye erfaringer. Det er som sagt skummelt, men også meget spennende. Skulle jeg ha fortsatt i jobben på Polet til pensjonsalder ville mitt daglige liv være preget av de samme rutiner år ut og år inn, noe jeg egentlig ikke synes virker forlokkende.

Jeg ønsker å leve et spennede liv, og da må jeg..............våge det ukjente. 

 

 

Nettsider:

 

Totally Gonzo:

http://totallygonzo.org/

 

Hunter S. Thompson (Wikipedia):

https://en.wikipedia.org/wiki/Hunter_S._Thompson