Markens grøde...

"Vinbonden" (1628) - maleri utført av den nederlandske kunstneren Jacob Gerritzsoon Guyp. Maleriet illustrerer bondens arbeid med å høste inn druer. En vinbondes arbeid, både ute i vinmarkene og i vinkjelleren etter at druene er høstet inn, er en av flere faktorer som avgjør hvordan vinen til slutt blir. Vin vil uansett alltid være betinget av kvaliteten på jordsmonnet, soleksponering, samt klimatiske forhold. På fagspråket kalles dette for "terroir", opprinnelig en fransk betegnelse som uttrykker en vins individuelle egenart og karakter.

 

 

 

 

"Noah dyrket jorden, og han var den første som plantet en vingård. Da han drakk av vinen ble han drukken og kledde seg naken inne i teltet."

 

- 1. Mosebok, 9,20-21

 

 

 

Vin er et landbruksprodukt, selvsagt. Det er i vinmarkene og på vingårdene det skjer, både dyrking, kultivering og produksjon av vin. Her vil jeg skrive om noen viktige vinregioner, mest om de sentrale i Europa, men også om noen viktige i den oversjøiske verden.