Mitt livsmotto

"The Triumph of Bacchus" (1636) - oljemaleri av den franske kunstneren Nicolas Poussin. Maleriet illustrerer livsglede, livsutfoldelse og livsnytelse. Den romerske vinguden Bacchus symboliserte det gode liv og livsnytelse. Hva det gode liv enn måtte bestå i er opp til den enkelte å vurdere. For de aller fleste av oss er det å ha gode relasjoner til de menneskene vi omgås i det daglige - som familie, venner, naboer og kolleger - det helt essensielle. Utover dette forbindes det gode liv og livsnytelse med det som kan oppsummeres i de berømte ordene "piker, vin og sang". Videre forbindes det gode liv med det å finne en mening med livet og kunne realisere seg selv som menneske. Livsglede og livsutfoldelse er noe de aller fleste av oss tenker positivt om. Livsnytelse derimot er mer problematisk. Mange knytter nytelse per se til uren sanselighet. For disse menneskene innebærer nytelse derfor alvorlige moralske dilemmaer. Historisk sett har nytelse alltid hatt et problematisk forhold til moralen, og svært mange setter likhetstegn mellom nytelse og moralsk forfall. De store religionene og filosofiske retningene fordømmer nytelse. Det har medført at nytelse - endog livsnytelse - anses som urent og suspekt av mange. Forsakelse og åndelig renhet er da idealet.

 

 

 

"Life is for love and pleasure only!" 

 

 

Det ovennevnte er mitt livsmotto. Jeg mener oppriktig at livet er til for kjærlighet og nytelse. Ja? Hva skulle livet ellers være til for? Ikke misforstå meg her. Jeg mener ikke en egosentrisk og selvsentrert orientert kjærlighet og nytelse som bare går ut på å tilfredsstille egne selviske behov.

Kjærlighet er noe man har i seg som gjør at man gjerne vil gi til andre, uselvisk og uten krav om gjenytelse. Kjærlighet omfatter ikke bare ens egen familie og nære venner og bekjentskaper, men også den hengivenhet, empati og medfølelse man føler overfor mennesker generelt.

Det er selvsagt et veldig omfattende ideal, men et ideal som jeg synes er bra. Det er kjærlighet som driver alle ting fremover for oss mennesker, og kjærlighet gjør at vi lever. Uten kjærlighet ville alle ting ha stoppet opp og vi vært levende døde.

Nytelse er intens opplevelse jeg har av noe som gir meg behag og tilfredsstillelse. For meg kan nytelse være noe så enkelt som det å høre fuglene synge om morgenen når jeg går til jobben. Nytelse kan være å kjenne at solen varmer om våren etter en lang og kald vinter. Nytelse kan være å lytte til musikk, f.eks. en symfoni av Beethoven eller Mozart. Nytelse kan være å gå en tur i skogen og kjenne hvordan trærne, buskene, blomstene og jorden dufter vidunderlig. Nytelse kan være å lese en god bok som jeg liker. Nytelse kan være å slappe av med en pipe til kaffe og et glass brennevin etter et godt måltid...

Et liv uten kjærlighet og nytelse står for meg som så fattig og trist at det fortoner seg umulig å leve. Det er kjærlighet som gjør at vi sanser det skjønne og vakre i verden (som det å betrakte en blomst eller et maleri), og det er skjønnheten som fyller alt med mening. Uten kjærlighet ville vi ikke vært istand til å sanse skjønnhet, og det ville i så fall ha gjort tilværelsen tom og meningsløs.

Maleriet på toppen av denne siden - "The Triumph of Bacchus" - illustrerer hva mitt livsmotto - "Life is for love and pleasure only!" - går ut på. Bacchus var vinguden i romersk mytologi, han var dermed guden for alt som er godt i livet, alt som gir mennesket glede. At Bacchus trimferer betyr at det gode og vakre i livet triumferer over det vonde og triste.

Derfor synes jeg at maleriet symboliserer noe essensielt for oss mennesker:

- valget vi har mellom å fokusere på det positive og det negative i tilværelsen, og at våres liv vil bli deretter.

 

 

 

Life

LIFE, believe, is not a dream
So dark as sages say;
Oft a little morning rain
Foretells a pleasant day. 
Sometimes there are clouds of gloom,
But these are transient all;
If the shower will make the roses bloom,
O why lament its fall ? 

Rapidly, merrily,
Life's sunny hours flit by,
Gratefully, cheerily,
Enjoy them as they fly ! 

What though Death at times steps in
And calls our Best away ?
What though sorrow seems to win,
O'er hope, a heavy sway ?
Yet hope again elastic springs,
Unconquered, though she fell;
Still buoyant are her golden wings,
Still strong to bear us well.
Manfully, fearlessly,
The day of trial bear,
For gloriously, victoriously,
Can courage quell despair !

- Charlotte Brontë