Døden er krigens følgesvenn

"Dead Soldiers" - maleri utført (ikke oppgitt hvilket år) av den ungarske kunstneren og filosofen László Mednyánszky (f. 1852 - d. 1919)

 

 

 

 

"There is no way to peace; peace is the way."

 

- Mahatma Gandhi

 

 

Nettsider:

 

Røde Kors - Genevekonvensjonene:

https://www.rodekors.no/vart-arbeid/folkerett/folkerett-intro/