Poesi, poetisk prosa og lyrikk

19. okt, 2016

 

William Blake

 

f. 1757  d. 1857

 

Engelsk mystiker, grafiker, maler, trykker og dikter. Ble først anerkjent etter sin død. Blir i dag vurdert for å ha stor betydning innen diktningens og kunstens historie. Blake hevdet selv at han fikk guddommelige åpenbaringer og at de inspirerte ham til å skape som kunstner. Hans diktning og billedkunst er sterkt preget av spektakulære profetiske visjoner, eller som mange mener var hallusinasjoner. Han ble da også oppfattet for å være sinnsyk av sine samtidige.

 

 

 

 

Nought loves another as itself,
Nor venerates another so,
Nor is it possible to thought
A greater than itself to know.

'And, father, how can I love you 
Or any of my brothers more? 
I love you like the little bird
That picks up crumbs around the door.'

The Priest sat by and heard the child; 
In trembling zeal he seized his hair,
He led him by his little coat,
And all admired the priestly care. 

And standing on the altar high,
'Lo, what a fiend is here! said he:
'One who sets reason up for judge
Of our most holy mystery.'

The weeping child could not be heard,
The weeping parents wept in vain:
They stripped him to his little shirt,
And bound him in an iron chain,

And burned him in a holy place
Where many had been burned before; 
The weeping parents wept in vain.
Are such thing done on Albion's shore?

 

 

19. okt, 2016

 

Gunvor Hofmo

 

f. 1921  d. 1995

 

Sentral lyriker innen den modernistiske tradisjon. Mottok flere priser og legater for sin diktning. Hadde et nært forhold til Ruth Maier. Ruths deportasjon til konsentrasjonsleir i Tyskland bidro til å utløse Gunvors psykiske lidelse. Hun slet med lidelsen resten av livet og hennes diktning ble sterkt preget av den. Gunvor vendte stadig tilbake til sorgen og smerten som hun opplevde ved at Ruth var borte, alt tegnet i et uvanlig ømt og vart poetisk språk. Mange av diktene er også preget av skyldfølelse og sårhet.

 

 

 

 

Syk blir en av ropet om virkelighet.
Altfor nær var jeg tingene,
slik at jeg brant meg igjennom
og står på den andre siden av dem,
der lyset ikke er skilt fra mørket,
der ingen grenser er satt,
bare en stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet,
og av uhelbredelig ensomhet.

Se, jeg svaler min hånd i kjølig gress:
Det er vel virkelighet,
det er vel virkelighet nok for dine øyne,
men jeg er på den andre siden
hvor gresstrå er kimende klokker av sorg og bitter forventning.
Jeg holder et menneskes hånd,
ser inn i et menneskes øyne,
men jeg er på den andre siden
der mennesket er en tåke av ensomhet og angst.

Å, om jeg var en sten
som kunne rumme denne tomhetens tyngde,
om jeg var en stjerne
som kunne drikke denne tomhetens smerte,
men jeg er et menneske kastet ut i grenselandet,
og stillheten hører jeg bruse,
stillheten hører jeg rope
fra dypere verdner enn denne.

 

 

19. okt, 2016

 

Inger Hagerup

 

f. 1905  d. 1985

 

Lyriker og oversetter. En av de viktigste norske dikterne på 1900-tallet og har fortsatt et stort lesende publikum. Slo igjennom med diktet Aust-Vågøy. Mars 1941 der hun skildret krigen i et følelsesladet poetisk språk. Gjorde seg bemerket med diktet Den korsfestede sier. Diktet nevner direkte tyske konsentrasjonsleirer og uttrykker tvil om hvorvidt Kristus forstår lidelsene. Mange av hennes dikt er nære og ømme, mens andre er flammende og fargerike.

 

 

 

 

Alt er så nær meg
denne velsignede dag.
Svaberget ligger
åpent med rolige drag.
Havbrisen vugger
vennlig den duftende tang.
Alt er så nær meg
ennå en lykkelig gang.

Barndommens vekster
gror i hver fure og sprekk
med sine kjente
blide og rørende trekk.
Går her en liten
pike fremdeles hver kveld
og plukker blomster
og snakker høyt med seg selv?
 
Lenge var jorden
øde og himmelen tom.
Dypt i mitt hjerte
åpner seg rom etter rom.
Alt som er nær meg
gir meg et klarøyet svar.
Nå kan jeg rekke
hånden til henne jeg var. 
 
 
19. okt, 2016

 

Halldis Moren Vesaas

 

f. 1907  d. 1995

 

Lyriker, oversetter, gjendikter og kulturarbeider. Hun skrev også barnebøker og hørespill for radio. Gjorde en iherdig innsats for nynorsk språk, kultur og litteratur. Var gift med Tarjei Vesaas og fikk barn med ham. Skrev og fikk utgitt i alt åtte diktsamlinger. Det bærende temaet i hennes diktning er kvinners opplevelser og følelser i livets ulike faser. Sentralt er forelskelse og kjærlighet, gleden over parforhold, mor og barn samt livsanskuelsen man har som voksen.

 

 

 

 

Kjære, alt som du viser meg no

Så utenkt som mangt av det er

Kan det vel hende eg ikkje forstod

om du ikkje var meg så kjær.

 

Eg stanse vel uviss, utan svar,

Som framfor eit ukjent land,

Om ikkje min kjærleik til deg var

For meg som ei lykt i mi hand.

 

Den lyser meg fram, så eg kan gå inn

Og gjere meg kjend i kvar krok.

Det er ikkje sant at kjærleik gjer blind.

Kjærleik gjer klok.

 

 

19. okt, 2016

 

Sylvia Plath

 

f. 1932  d. 1963

 

En av de mest betydningsfulle amerikanske poeter og forfattere på 1900-tallet. Hennes diktning blir mye lest ennå i dag og hun regnes som fortsatt aktuell av både kritikere og lesere. Høyt respektert og anerkjent for sine personlige stil i alt hva hun skrev. Bidro sterkt til å løfte såkalt bekjennelses diktning opp på et nytt og høyere kunstnerisk nivå. Var gift med Ted Huges og fikk to barn med ham. Slet mye med depresjon i sitt liv. Ble tildelt Pulitzer Prize posthumt i 1982 for The Collected Poems.

 

 
 
 
 
Clownlike, happiest on your hands,   
Feet to the stars, and moon-skulled,   
Gilled like a fish. A common-sense   
Thumbs-down on the dodo’s mode.   
Wrapped up in yourself like a spool,   
Trawling your dark as owls do.   
Mute as a turnip from the Fourth   
Of July to All Fools’ Day, 
O high-riser, my little loaf. 
 
Vague as fog and looked for like mail.   
Farther off than Australia. 
Bent-backed Atlas, our traveled prawn.   
Snug as a bud and at home   
Like a sprat in a pickle jug.   
A creel of eels, all ripples.   
Jumpy as a Mexican bean.   
Right, like a well-done sum.   
A clean slate, with your own face on.