19. okt, 2016

You´re

 

Sylvia Plath

 

f. 1932  d. 1963

 

En av de mest betydningsfulle amerikanske poeter og forfattere på 1900-tallet. Hennes diktning blir mye lest ennå i dag og hun regnes som fortsatt aktuell av både kritikere og lesere. Høyt respektert og anerkjent for sine personlige stil i alt hva hun skrev. Bidro sterkt til å løfte såkalt bekjennelses diktning opp på et nytt og høyere kunstnerisk nivå. Var gift med Ted Huges og fikk to barn med ham. Slet mye med depresjon i sitt liv. Ble tildelt Pulitzer Prize posthumt i 1982 for The Collected Poems.

 

 
 
 
 
Clownlike, happiest on your hands,   
Feet to the stars, and moon-skulled,   
Gilled like a fish. A common-sense   
Thumbs-down on the dodo’s mode.   
Wrapped up in yourself like a spool,   
Trawling your dark as owls do.   
Mute as a turnip from the Fourth   
Of July to All Fools’ Day, 
O high-riser, my little loaf. 
 
Vague as fog and looked for like mail.   
Farther off than Australia. 
Bent-backed Atlas, our traveled prawn.   
Snug as a bud and at home   
Like a sprat in a pickle jug.   
A creel of eels, all ripples.   
Jumpy as a Mexican bean.   
Right, like a well-done sum.   
A clean slate, with your own face on.