Te som kultur og tradisjon

28. aug, 2014

 

 

 

Den historiske bakgrunn

Te kommer opprinnelig fra Kina. De historiske dataene for akkurat når kineserne begynte å brygge og drikke te er usikre, men ifølge en kinesisk legende drakk kineserne te allerede mange århundrer før Kristus. Legenden forteller at en kinesisk keiser satt under et tre. Ved en tilfeldighet datt noen blader fra en busk ned i vannet som keiserens tjener kokte. Keiseren - som visste mye om urter - bestemte seg for å smake på vannet med bladene. Bladene var Camellia sinesis, og ifølge denne legenden ble drikken opphavet til det vi kjenner som te.

Uansett hvordan holdbarheten i denne legenden er, vet vi at tekultur og -drikking var etablert i Kina mange hundre år før man fikk høre om denne drikken i vesten. Arkeologiske utgravninger har påvist tekultur i Kina ca. 200-250 etter Kristus. Det var under Tang-dynastiets periode (ca. 600-900 e.Kr.) at te ble den offisielle nasjonale drikken i Kina. På 900-tallet var te blitt en viktig eksportvare for Kina. Eksporten gikk først til øvrige land i Asia, på 1600-tallet begynte Kina så å eksportere te til Europa.

I India er det gjort arkeologiske funn som viser at det ble dyrket og drukket te flere århundrer før Kristus. Te var særlig utbredt i den nord-vestlige delen av landet. Det er videre gjort funn som påviser at det ble dyrket og drukket te i andre deler av landet på den tiden.

Vi gjør et sprang fremover i historien. Kommersiell tedyrking i India startet imidlertid under britenes styre. Britene etablerte Det Britiske Ostindiske Kompani som sørget for at te ble plantet ut i stor skala, og handelen med te kom etterhvert igang. Britene ville bryte kinesernes monopol på teproduksjon, derfor så de seg tjent med at storskala teproduksjon ble etablert i India. Dette ble da starten på Indias posisjon som én av verdens største og viktigste te-nasjoner idag. 

Så går vi tilbake i historien igjen. Århundrer før britene startet storskala produksjon av te i India, ble te introdusert i Japan av buddhistmunker. Japanerne var raskt ute med å etablere sin legendariske Te-Seremoni - med ditto tilhørende ritualer. Deretter spredte te seg videre til Korea og Vietnam og ble raskt etablert som kulturdrikk i områdene der.

Gjennom reisene til Marco Polo ble europeerne kjent med te, og drikken spredte seg etterhvert til Kypros, Hellas og Portugal. Det var i stor grad portugiserne som lærte europeerne å drikke te - på et historisk stadium der Europa lå langt etter kulturene i Østen.

Te ankom Europa (jfr. kinesisk eksport av te - avsnittet ovenfor) første gang i 1606 da en skipslast ble losset i Amsterdam, og teen så solgt videre på markedene. I London ble te første gang introdusert i 1657 på en av byens mange kaffebarer. I begynnelsen ble te møtt med sterk skepsis og endog motstand blandt europeerne. Drikken ble ansett for å gjøre mennene kortere av vekst og til å miste sin humor, og få kvinnene til å miste sin skjønnhet. Det tok likevel ikke lang tid før det å drikke te grep om seg, og te ble raskt en viktig handelsvare for engelskmennene.

I Frankrike skapte te mye debatt blandt legene (da drikken ble introdusert der i landet) fra midten av 1600-tallet og videre fremover. Legene hadde delte synspunkter, og mange var sterkt skeptiske. De mange og lange diskusjonene som de franske legene førte - om teens antatte negative egenskaper - resulterte i at drikken raskt ble uhyre populær blandt vanlige franskmenn. 

Te ble første gang innført til Nord-Amerika av nederlenderne, det skjedde på midten av 1600-tallet. Etterhvert innførte nederlenderne store kvanta te til den daværende kolonien New Amsterdam (siden ble kolonien overtatt av britene som omdøpte den til New York).

Tedrikking grep om seg i Amerika, slik det hadde grepet om seg i Europa. Vannpumper ble innstalert i mange byer, slik at folk hadde tilgang til rent vann til sin te. Te-hager ble veldig populært, de var utformet etter mønster fra britenes legendariske Te-hager. Byer som Boston og Philadelphia etablerte en kultur for å drikke te etter britisk forbilde (de hadde "tea-time", f.eks). 

I våre dager er te blitt en betydelig drikk. Te er det vi drikker mest nest etter vann. Hvert sekund drikkes omtrent 15 000 kopper med te over hele verden...