Året jeg gikk på Sund

Sund Folkehøgskole i Inderøy i Nord-Trøndelag. Opprettet 1867 som den tredje folkehøgskolen i Norge. Skolen er basert på læren til Grundtvig. Var tidlig ute med internasjonalt orienterte linjer, og har i dag flere linjer der reiser inngår i opplegget. Tar årlig imot 105 elever.

 

 

 

"Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn."

 

- Benjamin Franklin 

 

 

Jeg gikk på Sund Folkehøgskole skoleåret 1987-88. Oppholdet på Sund er noe av det fineste jeg har opplevd så langt i mitt liv, og minnene er sterke og gode. Skolen er basert på læren til den danske presten og dikteren Nikolai Frederik Severin Grundtvig, og er i dag sterkt kulturelt og internasjonalt orientert.

Da jeg gikk på Sund eide skolen en fjellgård - Mokk fjellgård - der vi oppholdt oss i lengre perioder. Hensikten med oppholdene på Mokk var at vi skulle lære om landbruk, stell av dyr, samt det å ta vare på naturen.

Dengang samarbeidet skolen også med et rehabiliserings-kollektiv for narkomane. Samarbeidet var lagt opp slik at skolen tok imot brukerne av kollektivet som elever. Møtet med de narkomane er noe av det som har prentet seg dypest inn i meg; samværet med dem, samtalene der de fortalte om sine liv og hvordan de opplevde det å være narkoman.

Jeg gikk på U-landslinja. Som ledd i opplegget på linja foretok vi en studiereise (via Moskva) til India og Sri-Lanka. Reisen varte i 11 uker, og den står for meg i dag som noe av det rikeste og fineste jeg har opplevd. Vi besøkte bla. landsbyer på Sri-Lanka og bodde der, vi besøkte videre Goa og Bombay da vi reiste rundt i India.

Da vi kom hjem holdt vi foredrag om opplevelsene og inntrykkene vi hadde fått under reisen på ulike skoler og institusjoner rundt om i Norge.

Jeg opplevde mye dette året som skulle komme til å forme meg, og her vil jeg fortelle om året på Sund...

 

 

Nettsider:

 

Sund Folkehøgskole:

http://www.sundfhs.no