17. sep, 2019

Tre forfattere og deres bøker som setter fri

 

"If you want to realize yourselves all your pet illusions must be unmasked."

- Mina Loy

 

 

 

Denne sommeren kom jeg tilfeldigvis over Mina Loy på nettsiden Poetry Foundation. Det var en døsig og varm ettermiddag. Jeg scrollet på nettsiden og kikket på biografiene som dukket opp. Noen syntes jeg virket interessante. Andre hoppet jeg raskt over. Så kom biografien om Mina Loy opp på pc-skjermen og jeg ble nysgjerrig. Jeg begynte å lese og ble temmelig overrasket. Da jeg hadde lest biografien ferdig sjekket jeg andre nettsider og leste om henne der også. Alle jeg var innom bekreftet det som var skrevet om henne på Poetry Foundation. Spesielt la jeg merke til biografien om henne på nettsiden Words of Women. Lauren Martin skriver der at "Mina Loy is the pioneer of modern feminism. Mina Loy is the greatest poet since Walt Whitman. Mina Loy is unknown."

Svært underlig, tenkte jeg. Hvordan kan det ha seg at en som regnes som feminismens grunnlegger og største poet etter Walt Whitman kan være ukjent? Jeg fikk det ikke til å stemme. Det måtte jeg finne ut av. Allerede neste morgen dro jeg ned til byen. Planen var å stikke innom Tronsmo bokhandel og spørre de ansatte hva de visste om Mina Loy. Da jeg kom dit fikk jeg fatt i ei av personalet. Spurte henne om de hadde bøker av Mina Loy. Hun stusset og tenkte noen sekunder. Gikk bort til pc-disken og begynte å søke på bokhandelens nettside. Etter en kort stund svarte hun ristende på hodet at de ikke hadde bøker av henne. Hun hadde heller ikke hørt om Mina Loy før. Jeg fortalte litt om Mina Loy og spurte om hun ville være aktuell for dem. Hun svarte at hun antok det, men ville forhøre seg med de andre ansatte før hun kunne si noe sikkert. Hun la til at de kunne bestille bøker av henne hvis jeg ønsket det.

Tronsmo er den fremste bokhandelen i Norge. Personalet har grundig litteraturfaglig bakgrunn og oversikt over det meste innen litteraturen, både forfattere og bøker. De vet hva som rører seg og hva som har betydning. Når hun jeg pratet med ikke kjente til Mina Loy forteller det en hel del. Som nevnt skriver Lauren Martin på Words of Women at hun er ukjent, til tross for at hun er grunnleggeren av moderne feminisme og regnes som den største poeten etter Walt Whitman. Personalet på Tronsmo følger godt med på hva som skjer og er oppdaterte. Når Mina Loy var ukjent for dem illustrerer det hvor bortgjemt hun er.

På begynnelsen av 1900-tallet sirkulerte Mina Loy i miljøene til surrealistene og futuristene, og ble sterkt påvirket av ideene de hadde. Hun ble kjent med blant andre Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, F.T. Marinatti, Wallace Stevens, T.S. Elliot, Marianne Moore og Ezra Pound. Den viktigste for henne var likevel Gertrude Stein som hun ble nær venn av. Gertrude introduserte henne for sine venner. I flere år vanket Mina i hennes litterære salonger. Der møtte hun mange av datidens sentrale forfattere og kunstnere. I 1914 skrev hun The Feminist Manifesto. Et kampskrift der hun innstendig oppfordrer kvinner om at hvis de skal ha noe håp om å bli behandlet som fullverdige mennesker og være frie må de gjøre opprør mot patriarkatet. Straks etter at manifestet kom ut ble både det og hun fordømt. Det samme skjedde med bøkene hun fikk utgitt. Fordømmelsen var så sterk at hun trakk seg tilbake fra offentligheten og levde resten av sitt liv i en anonym tilværelse. Det var hennes eget valg. Hun gjorde det for å beskytte seg.

Videre utover sommeren leste jeg mye om Mina Loy på ulike nettsider. Det jeg leste har gjort meg veldig nysgjerrig på å lese det hun har skrevet. Jeg har ennå ikke skaffet meg hennes bøker, men det kommer jeg til å gjøre snart. I tillegg akter jeg skaffe meg Poetic Salvage - Reading Mina Loy av Tera Prescott. Boka gir en grundig gjennomgang av hennes bøker og den banebrytende betydningen hun har. Det jeg har lest om Mina Loy gjør meg overbevist om at jeg er nødt til å sette meg inn i hennes liv og forfatterskap. Grunnen er like enkel som den er viktig, som er at hun bare ikke må bli ignorert. Rett og slett fordi pionerer som henne er helt nødvendige for oss. Skulle vi ignorere dem og innsatsen de gjorde ville det medføre uerstattelig tap.

I tillegg til at jeg kom over Mina Loy kjøpte jeg På sporet av den tapte tid av Marcel Proust denne sommeren. Helt siden jeg var student har jeg villet lese dette verket. Nå kan jeg endelig gjøre det. Husker fremdeles første gangen jeg hørte om dette svære og forunderlige diktverket av Marcel Proust. Etter hva jeg vet om verket treffer det tidsånden helt presist, og gir et unikt bilde av datidens tanke- og idéstrømninger. Det var en høstdag i 1990 at jeg fikk høre om På sporet av den tapte tid. Jeg hadde nettopp begynt med studiene på Blindern. Var fersk på alle måter og visste ikke så mye om hverken ideer, kunst eller litteratur. Det var meg og en kamerat på Stortorvets Gjæstegiveri. Vi drakk varm kakao med krem og pratet. Ute var det ruskevær og regnet pisket mot vindusrutene. Inne var det fyrt i peisen og behagelig lunt. Han og jeg pleide å treffes på gjæstegiveriet på lørdgene. Hver gang drakk vi kakao med krem og pratet om ting vi drev med og var opptatt av. Han var velorientert innen litteratur og hadde lest flere forfattere. Hans hovedinteresse var likevel film. Der var han som et vandrende leksikon. Den høstdagen vi satt der kom praten etterhvert inn på Marcel Proust og hans betydning. Måten han fortalte om På sporet av den tapte tid på grep meg veldig. Da vi reiste oss fra bordet og gikk mot utgangen hadde jeg bestemt meg for å lese verket, men det skulle altså ta mer enn 30 år før jeg fikk somlet meg til å kjøpe det.

I sommer har jeg stort sett lest Anaïs Nin. Som Mina Loy er også hun spesiell, både som forfatter og som kvinne. Måten hun levde sitt liv på er de fleste ikke i nærheten av engang, heller ikke i våre dager. Hun bodde i Paris på 1930-tallet og vanket i byens kunstner- og bohemkretser. Det som fikk henne til å vanke i kretsene var at hun ble kjent med Henry Miller. De ble raskt elskere. Henry var gift med June, og de inngikk alle etterhvert emosjonelt trekant-forhold. I sin bok Henry and June skriver Anaïs Nin direkte og åpenhjertig om sitt forhold til Henry og hvordan han påvirket henne. Før hun møtte ham levde hun sitt liv som borgerlig hustru. Et godt liv etter alle datidens kriterier. De mange samtalene de hadde inspirerte og stimulerte henne sterkt, og han snudde raskt opp ned på hennes meninger om hva livet kan være. Før hun møtte ham anså hun D.H. Lawrence som den viktigste forfatteren hun kjente til. Hun hadde også skrevet en liten bok om ham. Henry åpnet hennes øyne for andre forfattere, deriblant Fjodor Dostojevsky.

I Henry and June kommer hun stadig inn på hvordan Henry gjorde henne grepet av Dostojevskij. Han fikk henne til å lese Dostojevskij på en måte som hun før ikke visste var mulig. I lang tid leste hun Dostojevskij. Tenkte mye over hvordan hun kunne relatere bøkenes temaer til sitt eget liv. Gradvis så hun seg selv og livet hun levde i et helt nytt lys. I Henry and June beskriver hun det utførlig som intellektuell og erotisk oppvåkning. Etterhvert kom hun frem til at hun stod foran et valg. Enten fortsette livet sitt som før. Det var det tryggeste hun kunne velge. Eller ta spranget og frigjøre seg. Isåfall måtte hun bryte med kravene om hva en kvinne skulle være. Det hun inntil da mente var et godt og trygt liv begynte hun å betrakte som et fengsel. Hun følte seg innestengt i en tilværelse som bedøvet hennes intellekt og sanser, og at det dehumaniserte henne. Hun var hverken fullverdig kvinne eller menneske, men redusert til et objekt. Hennes konklusjon var at hun ikke hadde noe valg. Hvis hun skulle ha reell mulighet til å leve som fullverdig kvinne og menneske måtte hun ta spranget. Hun var fullt ut klar over at det innebar betydelig risiko. Sjansen for at det kunne gå galt med henne var stor. Likevel gjorde hun det.

Før hun gjorde det valget tenkte hun lenge over hva rollen som borgerlig hustru innebar for henne. Litt etter litt innså hun at det var omgivelsene som hadde plassert henne i den rollen. Ikke et valg hun hadde gjort på egne premisser. Tvert om var rollen blitt pådyttet henne. Hun hadde bare ikke innsett det før. Fordi oppdragelsen under oppveksten hadde fått henne til å betrakte rollen som naturlig godtok hun den uten innvendinger. At oppgaven hennes var å tilfredsstille mannen, som kvinne, hustru og elskerinne, var riktig og bra. Slik var hun blitt opplært til å tenke om seg selv. I både privat og offentlig sammenheng skulle hun være til for mannen og dekke hans behov. Hennes plass var på kjøkkenet og i soverommet. Sørge for maten og husholdet, samt være madrass for ham.

Mina Loy, Marcel Proust og Anaïs Nin har noe essensielt å tilføre oss. Noe vi ikke må skusle bort, men ta på alvor. Vi trenger å lese og diskutere bøkene de skrev for å kunne ha nødvendig kontakt med våre tanker og følelser samt være hele som mennesker. Men ikke bare det. Vi trenger det også for å kunne være frie og selvstendige individer. Jeg gleder meg derfor til å lese bøker av disse tre banebrytende forfatterne. Så får jeg etterhvert se hvor det fører meg hen. Livet er som kjent en reise.

 

 

Joyce´s Ulysses

The Normal Monster
sings in the Green Sahara
 
The voice and offal
of the image of God
 
make Celtic noises
in these lyrical hells
 
Hurricanes
of reasoned musics
reap the uncensored earth
 
The loquent consciousness
of living things
pours in torrential languages
 
The elderly colloquists
the Spirit and the Flesh
are out of tongue
 
The Spirit
is impaled upon the phallus
 
Phoenix
of Irish fires
lighten the Occident
 
with Ireland's wings
flap pandemoniums
of Olympian prose
 
and satinize
the imperial Rose
of Gaelic perfumes —
England
the sadistic mother
embraces Erin
 
Master
of meteoric idiom
present
 
The word made flesh
and feeding upon itself
with erudite fangs
The sanguine
introspection of the womb
 
Don Juan
of Judea
upon a pilgrimage
to the Libido
 
The press
purring
its lullabies to sanity
 
Christ capitalized
scourging
incontrite usurers of destiny
in hole and corner temples
 
And hang
The soul's advertisements
outside the ecclesiast's Zoo
 
A gravid day
spawns
gutteral gargoyles
upon the Tower of Babel
 
Empyrean emporium
where the
rejector-recreator
Joyce
flashes the giant reflector
on the sub rosa
 
- Mina Loy

 

 

 

Nettsider:

 

Mina Loy - Navigating The Avant-Garde:

https://mina-loy.com/

 

Mina Loy (Poetry Foundation):

https://www.poetryfoundation.org/poets/mina-loy

 

Mina Loy (Words of Women):

https://wordsofwomen.com/mina-loy-is-the-greatest-sex-feminist-poet-goddess-of-the-1900s-that-no-one-knows/

 

Demystifying the Contents of the Universe: A New Look at Mina Loy (Los Angeles Review of Books):

https://lareviewofbooks.org/article/demystifying-the-contents-of-the-universe-a-new-look-at-mina-loy/

 

On reading the entire In Search of Lost Time by Marcel Proust (Medium): 

https://medium.com/@allanrayjasa/on-reading-the-entire-in-search-of-lost-time-by-marcel-proust-9be5279f822a

 

Marcel Proust (Gyldedal):

https://www.gyldendal.no/Forfattere/Proust-Marcel

 

The Anaïs Nin Foundation:

https://theanaisninfoundation.org/

 

'Mirages': Anaïs Nin's Intimate, Unexpurgates Diaries (Daily Beast):

https://www.thedailybeast.com/mirages-anais-nins-intimate-unexpurgated-diaries