30. sep, 2014

Høsten

 

"Sommeren er omme. Og når sommeren er omme kommer en tid da luften blir rødgyllen, klar som vin." 

 

- Axel Jensen 

 

 

Høsten er tiden for fargespill. Fargespill i naturen, fargespill på himmelen, fargespill i våre sinn. Naturen går inn til sin hvile for vinteren som skal komme. Det er tiden for innhøsting, for jakt, for slakt, for å sanke frukt og bær, for ysting og baking, for de rolige stunder, for ettertanke, for samvær, for stillhet...

Jeg har alltid vært glad i høsten. Årstiden med alle de vakre fargene, de gode luktene, den skarpe luften, skumring, tussmørke, løvfall, yr og regn. Årstiden da alt faller til ro etter en hektisk vår og sommer, da stillheten og ettertanken kommer til meg, da alle biter i mitt sinn faller på plass. Høsten kommer stille, den stryker varsomt over skog og eng, over fjell og vidde, og jeg får min etterlengtende hvile.

Å vandre i byens gater eller i skogen en lun høstdag er noe av det fineste jeg vet. Om høsten tegner alt seg i et nærmest magisk lys, og følelsen inne i meg er meget god. Jeg føler at noe inne i meg går til ro, og det kjennes godt. Mulig det må være at min kropp og min sjel spiller på lag med naturen? I så fall synes jeg det er fint. Fordi det å spille på lag med naturen ved å følge høstens rolige rytme skaper nødvendig harmoni og sinnsro for meg. 

Samtidig opplever jeg at høsten også er intens. Alle fargene er intense, alle luktene, lyset på himmelen, den skarpe lufta, stillheten i skogen, varselet om at vi nå går mot vinter.

Og følelsene inne i meg beroliges...

Høsten beriker så mye i tilværelsen. Skillet mellom de ulike årstidene gjør at hver årstid oppleves som rike og fine, og i dette har høsten sin plass. Hadde vi ikke hatt høsten, men kun brå overgang fra sommer til vinter, ville det ha vært som om noe vesentlig manglet. Denne rolige rytmiske overgangen fra sommer til vinter er noe av det fineste høsten gir oss. Vi finner tid til å samle alle inntrykkene fra varme sommerdager og lune sommerkvelder, og vi får anledning til å samle våre tanker.

Høsten gir mening til livets syklus. Den varsler at også livet har sin høst, og at det kan oppleves som veldig fint. Når vi finner tid til ro og ettertanke, og til hverandre, så opplever vi noe av det fineste livet kan gi oss. Slik får tilværelsen mening ved at de ulike livsfaser beriker hverandre. 

Det er tid for høst.

Det er tid for ro.

Det er tid for hvile...

 

 

Høst

Der er høst i dine øine,

høst, som blaaner imod kulde -

Stjerneskud! Og se, et snefnug -

Det er hændt, som hænde skulde!

Lille, alt skal trodse døden,

gro sig frem for anden gang. -

Dine kysses vilde roser

overvintrer i min sang.

- Olaf Bull