29. okt, 2014

Halloween - bakgrunn og kultur

 

"And all I loved, I loved alone."

- Edgar Allan Poe

 

 

 

Halloween har jeg feiret nesten alle årene jeg har bodd her på Lindeberg i Oslo.

Da jeg var barn og i tidlig ungdom var ikke Halloween et fenomen i Norge, slik det er i ferd med å bli nå. Jeg vet ikke når man begynte å ta Halloween på alvor og feire det her i Norge, men jeg antar at feiringen begynte på midten av 90-tallet. Uansett synes jeg det er fint og artig at Halloween er i ferd med å etablere seg her i landet, og jeg er slettes ikke bekymret for kommersialisering og/eller en form for "amerikanskpreget" form for kulturell forflatning, eller hvordan man nå vil kalle det.

At Halloween-feiringen er preget av sterk kommersialisering er det ingen tvil om, men det synes jeg faktisk også at f.eks. jula, nyttårsfeiringen, påska og 17. mai ér på mange vis. Sånn sett er ikke Halloween verre enn mye av kommersialliseringen og utvanningen av de andre høytidene som vi feirer, og de groteske utslagene ved det.

Jeg synes det er fint at barna får (en kjærkommen) anledning til å kle seg ut og få masse godterier. Jeg tar for gitt at for dem må Halloween være kjempespennende. Det ville det iallfall vært fo meg om jeg var barn nå. Sånn sett er Halloween som et barnekarneval for å regne. At barna kler seg ut, og så vandrer fra bolig til bolig og ber om godterier har jeg ingen problemer med.

Det er også etterhvert blitt endel voksne som feirer Halloween. Voksne arrangerer fester og kler seg ut, og det synes jeg er artig. At vi har en slik dag, eller kveld, en gang i året da vi kan kle oss ut som vampyrer, hekser, djevler, monstre m.m. er for meg moro og befriende. Da kan vi jo slippe noe av den morbide galskapen i oss løs og more oss.

Så kommersialisering tar jeg altså med stor sinnsro. Halloween er og blir hva vi gjør det til, hverken mer eller mindre, lik alle de andre dagene og høytidene som vi feirer. Det er opp til hver enkelt av oss hvorvidt Halloween skal få et innhold utover det at vi kler oss ut og morer oss på en overfladisk måte (de av oss som gjør det, vel og merke). Om vi ønsker at Halloween skal bli et fenomen som beriker vår kultur har vi all anledning til å gjøre det.

Selv tar jeg det dypere innholdet som er knyttet til Halloween på alvor. Jeg leser hvert år om den katolske tradisjonen med å feire allehelgensdag i forkant, slik at jeg er oppdatert om idéer, kultur og historie. Videre leser jeg om kultusen rundt vampyrer, hekser og djevler (en kultus som var under middelalderen, og som også er nå), slik at jeg er oppdatert på det området også.

Hvert år leser jeg også i forkant noveller av Edgar Allan Poe, som en form for "poetisk oppvarming" til selve dagen om man vil. Å lese Edgar Allan Poe er for meg med på å skape forventing, samt at det berikerer selve feiringen. Det har hendt at jeg har lest "Dracula" av Bram Stoker i forkant av Halloween, men det har jeg kun gjort to år. "Dracula" er en fin anledning til å bli kjent med en av klassikerne innen vår litteraturhistorie, og en fin anledning til å gjøre feiringen av Halloween rikere.

Videre ser jeg også bra horror-filmer hvert år i forkant av Halloween som oppvarming. Noen filmer går igjen hvert år, som "Halloween 1" av John Carpenter, "Rosemary´s Baby" av Roman Polanski, samt "Dracula" av Francis Ford Coppola. Og kvelden før selve Halloween ser jeg alltid den eminente grøsseren "Nosferatu" av Werner Herzog. Å se slike filmer er med på å utdype opplevelsen av Halloween for meg og gjøre den langt rikere enn hva den ellers ville ha vært.

Så da synes jeg det faktisk blir endel dybde her? Både ved å lese om den katolske tradisjonen med allehelgensdag, lese om den historiske bakgrunnen for feringen av Halloween, lese seriøse diktere innen horror-sjangeren som Edgar Allan Poe og Bram Stoker, samt å se seriøst laget horror-filmer.

En form for amerikanskpreget kulturell forflatning er jeg heller ikke så bekymret for. Jeg mener at vårt samfunn er kulturelt sett robust nok til å kunne motstå en (eventuell) slik forflatning som overfladisk Halloween-fering kunne medføre, og helt sikkert medfører for noen (det er dessverre ikke til å unngå). Vi har en såpass sterk og rik kultur at vi har all anledning til å gi feiringen av Halloween vårt eget innhold og uttrykk.

Feiringen av Halloween er i sin begynnelse hos oss, og skulle dette feste seg og bli noe varig har vi alle muligheter til å gi feiringen et norskpreget kulturelt uttrykk. Bare tiden vil vise om vi får til dette, men det er som sagt opp til hver enkelt av oss. Vår norrøne kulturarv og historie er en rik kilde vi kan øse av, samt middelalderen med sine mange symboler, fortellinger og myter. Vi kan ta i bruk "Edda" om vi vil, muligheten er der.

Sett med mine øyne har vi derfor full anledning til å ta vår rike historie og kultur i bruk og spille på hele registeret, om vi ønsker å gi feiringen av Halloween et dypere og mer meningsfullt innhold. 

 

 

 

The Vampire

You that, like a dagger’s thrust,
Have entered my complaining heart,
You that, stronger than a host
Of demons, came, wild yet prepared;

Within my mind’s humility
You made your bed and your domain;
- Infamous one who’s bound to me
Like any felon by his chain,

Like a gambler by his games,
Like the bottle and the sot,
Like the worms in one’s remains,
- Damm you! Damnation be your lot!

I’ve begged the merciful, swift sword
To overcome my liberty -
To poison I have said the word:
Save me from poltroonery.

Alas the sword! Alas the poison!
Contemptuous, they spoke to m:
"You never can deserve remission
Of your accursed slavery,

"Imbecile! - If our deadly empire
Freed you from your present fate,
Your kiss would soon resuscitate
The cold cadaver of your vampire!"

- Charles Baudelaire

 

 

 

Nettsider:

 

Halloween.com (nettside med mye informasjon):

http://www.halloween.com

 

Anoka - Halloween Capital of the World:

http://anokahalloween.com

 

Halloween History:

http://www.halloweenhistory.org

 

PoeStories - An Exploration of Short Stories by Edgar Allan Poe:

https://poestories.com/index.php

 

Vampire Facts:

http://www.vampirefacts.net

 

Occultopeida:

http://www.occultopedia.com