En god fortelling forlenger livet...

"Eine interessante Geschichte. Öl auf Leinwand" (1933) - maleri utført av den tyske kunstneren Julius Müller-Massdorf

 

 

 

"No, no! The adventures first, explanations take such a dreadful time."

 

- Lewis Carroll 

 

 

Denne siden er forbeholdt gode fortellinger.

Vi har alle en eller flere fortelling(er) på lager, det gjelder bare å dele de med andre. Mennesket har fortalt historier til hverandre helt fra tidenens morgen, og det å fortelle er noe vi alle gjør hver eneste dag.

De helt små dagligdagse fortellinger er ikke uten betydning, for de utgjør tilsammen et univers som danner grunnlaget for all form for kunst.

All form for mytologi er en eller annen form for fortelling. Alle former for eventyr og sagaer likedan. All form for poesi, prosa og drama er knyttet til en eller flere fortelling(er). All form for media er strukturert rundt en eller flere fortelling(er) og målbærer disse. Selv de store religioner er strukturert rundt en eller flere fortelling(er).

Det er fortellingen som sådan som utgjør kjernen i språket, og som bærer alt annet innen kulturen.

Uten evnen til å fortelle ville vi mennesker knapt ha noe igjen.

Her vil jeg altså fortelle gode historier. Noen av fortellingene er morsomme, noen er underfundige, andre er triste, andre igjen tenksomme og ment for refleksjon. Felles er at de forteller om noe jeg har opplevd i mitt liv, og således er "sanne" fortellinger (i den grad sannhet overhodet er mulig, men det er en annen skål).

Klikk på de neste sidene her, og nyt så fortellingen...