Politikk

Stortinget - Norges lovgivende forsamling. Norge følger maktfordelingsprinsippet. Prinsippet går ut på at statsmakten skal fordeles på den lovgivende, utøvende og dømmende makt, og at disse skal være uavhengige av hverandre. Den franske filosofen Charles Montesquieu lanserte prinsippet i sin berømte bok "L´Esprit des Lois" (lovens ånd), som ble gitt ut i 1748. Det er en allmenn oppfatning at fruktene av prinsippet er større grad av frihet og rettssikkerhet.

 

 

 

"Med lov skal land bygges, og ikke med ulov ødes."

 

- Frostatingsloven (1100-tallet)

 

 

 

Norges Storting

Norges høytidsstund er kommen:
Åpnet har seg tingets hall.
Høyt og lydt i Helligdommen
røster nå hver norges dal.
Agdesid og Trøndelagen
sammen nå kan veksle ord.
Dovre i sin døl er dragen
nå til tinge for sitt Nord.

Se, der sitter Gudbrandsdalen
i en gammel gubbe grå.
Når han reiser seg i salen
hører alle fylker på.
Blå som sine egne fjorder
sitter de der vesterfra,
høye Oppland tar til orde
som på sitt heidsivia.

Der er horden og hålogen.
Dølen taler landets rett.
Som den klare øks i skogen
dypt og hjemlig klinger det.
Norge hører gamle stemmer,
Asbjørns røst fra Medalhus.
Onde tiders flukt forglemmer
dets erindring i sin rus.

Nidaros og Bjørgvin sitter
der i gjeve borgermenn.
I en dommer og en ridder
triner Oslo fram igjen.
Å, Hva fryd for dine tårne,
Akershus i hviten sky!
Herredag av odelsbårne
samles atter i ditt ly.

Håkons hall og Olavs Kirke
reise ville de av grus.
Ha, det var Normannavirke.
Var det ikke Akershus?
Og hva fryd for dine tårne,
så du Håkons tid igjen.
Det beror på norges kårne:
Tidens guder er dens menn.

- Henrik Wergeland

 

 

 

Nettsider:

 

Partienes historie (Eidsvoll 1814):

http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9068034

 

Political Philosophy (Internet Encyclopedia of Philosophy):

http://www.iep.utm.edu/polphil/

 

Makt- og demokratiutredningen:

http://www.sv.uio.no/mutr/

 

 

 

Demokratiet og populisme

Det representative demokratiet er bygget opp av institusjoner, som Stortinget, regjeringen, fylkestingene og kommunestyrene. Videre spiller domstolene, især Høyesterett, en viktig rolle for hvordan demokratiet fungerer. Det gjør også det organiserte arbeidslivet med sine organisasjoner, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Hovedhensikten med både institusjonene og organisasjonene er å skape forutsigbarhet og stabilitet i beslutningsprosessene. Det bidrar til å sikre kontinuitet og motvirke vilkårlighet. Institusjonenes og organisasjonenes toppfolk og ledere blir av mange oppfattet for å utgjøre en elite som ikke alltid har vanlige folks hverdag for øye. Populisme fremstår da som motvekt og alternativ. men det er delte meninger om den. Mange mener at populisme bidrar til å gjøre politikken mer folkelig og slik sett er et nødvendig korrektiv til eliten. På den motsatte side mener mange at populisme er noe primitivt som bidrar til å vulgarisere politikken. Noen mener endog at populisme er en trussel mot demokratiet.

 

 

 

"Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time."

 

- Winston S. Churchill

 

 

 

Power To The People

Power to the people
Power to the people, right on

Say you want a revolution
We better get on right away
Well you get on your feet
And out on the street

Singing power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people, right on

A million workers working for nothing
You better give 'em what they really own
We got to put you down
When we come into town

Singing power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people, right on

I gotta ask you comrades and brothers
How do you treat you own woman back home
She got to be herself
So she can free herself

Singing power to the people
Power to the people
Power to the people
Power to the people, right on
Now, now, now, now

- John Lennon

 

 

 

Nettsider:

 

"Populisme - et sunnhetstrekk" (forskning.no):

http://forskning.no/historie-demokrati-valg-politikk-statsvitenskap/2008/02/populisme-et-sunnhetstrekk

 

"The Populist" (The New Yorker):

http://www.newyorker.com/magazine/2015/09/07/the-populists

 

"Müllers snevre populisme" (Sosiologen):

http://sosiologen.no/2017/01/mullers-snevre-populisme/