Samfunn

Toget til Trondheim på vei ut av stasjonsområdet til Oslo S. Bildet illustrerer sentrale faktorer som etter mange historikeres og samfunnsviteres oppfatning forklarer utviklingen av det moderne samfunn, som urbanisering, sentralisering, infrastruktur, teknologi og kommunikasjon.

 

 

 

"Men det kan da vel, for fanden, aldri i evighet være rett at de dumme skal herske over de kloke!"

 

- Henrik Ibsen, En folkefiende

 

 

 

BYFOGDEN - Jeg synes dog – (ser mot spisestuen.) Det er merkverdig at de kan sette all den mat til livs.

DOKTOR STOCKMANN (gnir hendene) - Ja, er det ikke velsignet å se unge mennesker spise? Alltid matlyst, du! Det er som det skal være. Mat må der til! Krefter! Det er de folk som skal rote opp i det gjærende fremtids-stoff, Peter.

BYFOGDEN - Tørr jeg spørre hva her skulle være å «rote opp i», som du uttrykker deg?

DOKTOR STOCKMANN - Ja, det får du spørre ungdommen om – når tiden kommer. Vi ser det naturligvis ikke. Selvfølgelig. Slike to gamle støtere, som du og jeg –

BYFOGDEN - Nå nå da! Det er dog en høyst påfallende benevnelse –

DOKTOR STOCKMANN - Ja, du må ikke ta det så nøye med meg, Peter. For jeg er så inderlig glad og fornøyet, skal jeg si deg. Jeg føler meg så ubeskrivelig lykkelig midt i alt dette spirende, sprettende liv. Det er dog en herlig tid vi lever i! Det er som om en hel ny verden var i oppkomst omkring en.

BYFOGDEN - Finner du virkelig det?

DOKTOR STOCKMANN - Ja, du kan naturligvis ikke se det så godt som jeg. Du har jo alle dine dage levet med i dette her; og så sløves inntrykket. Men jeg, som måtte sitte der nordpå i min avkrok i alle disse mange år, nesten aldri se et fremmed menneske som hadde et vekkende ord å si meg, – på meg virker det som om jeg var flyttet inn i en myldrende verdensby –

BYFOGDEN - Hm; verdensby –

- Henrik Ibsen

 

 

 

Nettsider:

 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste:

http://www.nsd.uib.no

 

Statistisk Sentralbyrå:

http://www.ssb.no