Historiens dom

Nürnbergprosessen - rettssak holdt i Nürnberg 1945-46 der tyske politiske og militære ledere var tiltalt av USA, Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen. Rettssaken ble ført for en militærdomstol. Dens formål var å avdekke krigsforbrytelser begått av tyske politiske og militære ledere under krigen og stille de til ansvar. Rettssaken resulterte i at mange av de tyske lederne ble dømt, enten til døden eller lange fengselsopphold.

 

 

 

"There are no facts, only intepretations."

 

- Friedrich Nietzsche