Verdensbilde og perspektiv...

"Philosopher Lecturing with a Mechanical Planetary" (1766) - maleri utført av den engelske kunstneren Joseph Wright of Derby. Maleriets tema er fasinasjon over mekanikk, verden og solsystemet. Videre illustrerer maleriet den teknologiske og vitenskapelige fremgang som fant sted i kjølvannet av opplysningstiden. Den vitenskapelige og teknologiske revolusjon på 1800-tallet bidro sterkt til å avmytologisere livet og verden som sådan, noe som igjen bidro til å endre vårt verdensbilde radikalt.

 

 

 

"How strange is the lot of us mortals! Each of us is here for a brief sojourn; for what purpose he knows not, though he sometimes thinks he senses it."

 

- Albert Einstein