Livet og læren

"Moses Smashing the Tablets of the Law" (1659) - utsnitt av et maleri utført av den nederlandske kunstneren Rembrandt Harmenszoon van Rijn. De Ti Bud er kanskje det mest sentrale innen vår åndshistorie hva gjelder moral, livsførsel, rett og galt. Budenes betydning for utviklingen av den vestlige kulturkrets´ historie kan ikke måles. Ennå i dag har budene enorm betydning, noe som blant annet gjenspeiler seg i oppfatningen om makt versus rett.

 

 

 

"In ten phrases, the ten commandments express the essential of life. And these three words - equality, liberty and fraternity - do just as much."

 

- Krzysztof Kieslowski