24. mar, 2015

Henrik Wergeland

 

"Hjertet styrkes ved å lide."

- Henrik Wergeland 

 

 

 

 

Henrik Wergeland er noe langt mer enn kun "17. mai kongen", slik de aller fleste tenker om ham. Jeg har i bokhylla diktsamlingen Henrik Wergeland - Jordens elskede hjerter - Dikt i utvalg (redigert av Geir Uthaug - Schibsted Forlag) som jeg stadig leser i. Jeg pleier selvsagt å lese Wergeland i forbindelse med 17. mai, både i ukene før og på selve dagen. Og tradisjonen er at på selve 17. mai leser jeg alltid diktet Ode til Norges Frihed. Men jeg leser Wergeland ellers i året også.

Det hevdes at om Wergeland ikke hadde diktet på dansknorsk, men på et verdensspråk, ville han vært blandt de aller største dikterne i verden. Det er meget mulig, men jeg kan ikke dømme om slikt. Iallefall ér Wergeland vår nasjonaldikter, og hans poesi er meget flott og rik, med mye bruk av historie, religion og filosofi i det poetiske stoffet. Hans drama/teaterstykker kommer dessverre ikke helt opp på samme nivå som hans mer modne poesi.

Jeg har også less Mig Selv - En biografi om Henrik Wergeland (Odd Arvid Storsveen - Cappelen Damm). En omfattende, leseverdig og velskrevet biografi som setter Wergeland, hans liv, virke og diktning, inn i et meget bredt perspektiv.

 

 

Nettside:

 

Wergeland 2008:

http://www.wergeland2008.no