Om makt, maktmisbruk og undertrykkelse...

"Tank man" - bildet tatt 5. juni 1989. Bildet viser en ukjent student som stopper fire tanks i deres fremrykking mot demonstrantene på Den himmelske freds plass. Fra 15. april til 4. juni ble det avholdt store demonstrasjoner på plassen der tusenvis av studenter og arbeidere deltok. Deres krav til myndighetene var økt frihet og demokrati, samt kritikk av maktmisbruk og korrupsjon innen det regjerende kommunistpartiet. Demonstrasjonene kom i kjølvannet av de liberale økonomiske reformene som regimet til Deng Xiaoping hadde innledet. Demonstrasjonene ble til slutt bragt til opphør ved at regimet satte inn soldater og tanks. Tusener ble drept, mange av dem knust under de tunge kjøretøyene som kjørte rett inn i og meiet ned folkemengden. Hendelsen er kjent som "Massakren på den Himmelske freds plass".

 

 

 

"Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man´s character, give him power."

- Abraham Lincoln

 

 

 

Freedom, Revolt, and Love

They caught them. 
They were sitting at a table in the kitchen. 
It was early. 
They had on bathrobes. 
They were drinking coffee and smiling. 
She had one of his cigarillos in her fingers. 
She had her legs tucked up under her in the chair. 
They saw them through the window. 
She thought of them stepping out of a bath 
And him wrapping cloth around her. 
He thought of her waking up in a small white building, 
He thought of stones settling into the ground. 
Then they were gone. 
Then they came in through the back. 
Her cat ran out. 
The house was near the road. 
She didn’t like the cat going out. 
They stayed at the table. 
The others were out of breath. 
The man and the woman reached across the table. 
They were afraid, they smiled. 
The others poured themselves the last of the coffee 
Burning their tongues. 
The man and the woman looked at them. 
They didn’t say anything. 
The man and the woman moved closer to each other, 
The round table between them. 
The stove was still on and burned the empty pot. 
She started to get up. 
One of them shot her. 
She leaned over the table like a schoolgirl doing her lessons. 
She thought about being beside him, being asleep. 
They took her long grey socks 
Put them over the barrel of a rifle 
And shot him. 
He went back in his chair, holding himself. 
She told him hers didn’t hurt much, 
Like in the fall when everything you touch 
Makes a spark. 
He thought about her getting up in the dark 
Wrapping a quilt around herself 
And standing in the doorway. 
She asked the men if they shot them again 
Not to hurt their faces. 
One of them lit him one of his cigarettes. 
He thought what it would be like 
Being children together. 
He was dead before he finished it. 
She asked them could she take it out of his mouth. 
So it wouldn’t burn his lips. 
She reached over and touched his hair. 
She thought about him walking through the dark singing. 
She died on the table like that, 
Smoke coming out of his mouth.
 
- Frank Stanford
 
 
 
 
Nettsider:
 
 
United Nations:
 
 
 
Amnesty International:
 
 
 
Pen International: