Erotisk dans

En stripper utfører sitt show (ikke oppgitt når eller hvor bildet er tatt). Stripping - eller erotisk dans - har røtter helt tilbake til oldtidens kulturer. Veggmalerier og -grafikk fra oldtiden viser både menn og kvinner som utfører erotisk dans. Dans har til alle tider vært forbundet med erotikken. Fortellingen i Det nye testamente om Salome som danser for gjestene til kong Herodes illustrerer at erotisk dans også dengang ble vurdert som et moralsk dilemma. Mange typer dans er sterkt forbundet med erotikk - blant annet tango - og blir derfor ansett som suspekt av mange. Stripping er rendyrket form for erotisk dans som utøves av både mannlige og kvinnelige artister. Hvor grensen går mellom erotisk dans og stripping har vært et stridstema i lange tider. I Norge blir stripping definert som kunst og er av den grunn lovlig.

 

 

 

"Once you´ve been naked in a room full of 300 people, nothing scares you. I´m not saying everyone should become a stripper, but forcing yourself to do something terrifying can change your life. You realise you can do anything."

 

- Jodie Marsh