Nidarosdomen - møte med en katedral og en by...

Nidarosdomen - med deler av parken (bildet tatt 2013). Nidarosdomen er den eneste katedralen vi har i Norge målt etter europeisk standard. En katedral er hovedkirken i et bispedømme. Selve ordet katedral kommer av latin - "cathedra" - som betyr trone eller stol. Under middelalderen ble det bygget mange storslåtte katedraler i Europa. Katedralene var videreføringen av klostervesenet og ble forløpere for universitetene. Dengang hadde katedralene en sentral funksjon i åndslivet, både ved at viktige religiøse seremonier og ritualer fant sted der, samt at de fungerte som læresentra. I våre dager brukes mange katedraler til turistformål selv om messer holdes.

 

 

 

"The unpurged images of day recede;

The Emperor´s drunken soldiery are abed;

Night resonance recedes,

night-walker´s song

After great cathredal gong."

 

- William Butler Yeats

 

 

Nettside:

 

Nidarosdomen:

http://www.nidarosdomen.no/nb-NO/