Idé til mulig masteroppgave...

Min fartstid i Vinmonopolet er 20 år i alt. Det var 20 meget spennende og innholdsrike år der jeg opplevde den veldige omstillingen Polet har gjennomgått. Ved å jobbe som ekspeditør i flere av Vinmonopolets butikker har jeg sett det hele fra innsiden.

 

 

 

Jeg har en idé til en mulig masteroppgave som jeg tror vil fange interessen til flere. Mitt fag er historie, og min idé er å skrive en masteroppgave om den veldige omstillingen Vinmonopolet har gjennomgått fra midten av 90-tallet og frem til nå. En slik oppgave måtte da bli samtidshistorie.

Omstillingen Vinmonopolet har gjennomgått er unik i norsk sammenheng. At en statlig monopolbedrift evner å omstille seg fra å være en tungrodd og upopulær bedrift til å bli en moderne faghandelkjede med meget godt omdømme i befolkningen er sjelden vare. Og ikke bare som statlig monopolbedrift er Vinmonopolets omstilling unik, men også sett i forhold til offentlig sektor og næringslivet forøvrig.

Jeg var med på denne ferden fra da den startet og opplevde alt fra innsiden (sett fra "gølvet"). Min erfaring ved det å være ekspeditør gjør at jeg har meget god innsikt i prosessen der Vinmonopolet la om hele sin strategi. Det nye fokuset på kundetilfredshet, den sterke utvidelsen av varesortimentet, utbyggingen av butikknettet, etableringen av spesialbutikkene, etableringen av pol-i-butikk, (a la "vin-i-butikk"), den kommende etableringen av øl-pol......you name it!

Jeg har vært med på det hele, og jeg er godt kjent med de viktige diskusjonene som har pågatt internt i bedriften, både i ledelsen og blant oss på "gølvet".