Høstdager

Høsten er tiden for å innhøsting, jakt og fiske. Høsten er også tiden da naturen går til ro etter sommeren. Alt i naturen går på lavere bluss, noe som påvirker oss mennesker. Det blir roligere og stillere rundt oss, skogens og fjellets farger endres og den fine skarpe luften fylles av lukter. Himmelen får en annen fremtoning, og alt bærer bud om at naturen snart går til hvile for vinteren. Også vår sjel og vårt sinn blir roligere, om vi lytter til naturen. Høsten er tiden for ettertanke og kontemplasjon, for gode bøker, for samvær med familie og venner, for den gode samtalen, for en kanne varm te eller et glass vin om kveldene. Høsten er også tiden for bær, frukt, sopp, lam og vilt. Og høsten er tiden for poesi. For det er om høsten at poesien kommer til oss og hvisker at alt i naturen nå skal gå til hvile for vinteren.

 

 

 

Eit ord om hausten

 

Så var det komi

til september.

Vart glødande september.

Stilt og klårt mellom fjella,

og klart over.

 

Svære rom av klårt

var ute farande,

og inni der

ringde septemberklokka

til arbeids møde.

 

Vi gjekk til jorda.

Til alles jord.

Vi blygdest

for å kalle henne

det ho var for oss.

 

Vi sveitta inderleg

i sola der.

Jorda sa til oss i brorskap:

Du og eg -

Vi vann ikkje svara.

 

- Tarjei Vesaas