Innvandring - menneskesyn, verdier og kultur (del 1)

Ungdom på gata på østkanten i Oslo (ikke oppgitt når bildet ble tatt). Innvandring til Norge har foregått helt siden 900-tallet da rikssamlingen og statsdannelsen fant sted. Innvandring har hatt stor betydning for utformingen av vår kultur og "det norske". De tre grunnpilarene som Norge bygger på er alle importert. Religionen kommer fra Jerusalem. Demokratiet, filosofien og vitenskapen kommer fra Athen. Rettsstaten kommer fra Roma. Under middelalderen innvandret mange fagfolk innen handel, håndverk og industri fra andre land i Europa til Norge og satte igang virksomheter her. Hanseatene bygde ut et stort handelsnettverk for eksport av tørrfisk, noe som bidro til økonomisk og kulturell oppblomstring i Norge. Skotter, hollendere og engelskmenn innvandret også til Norge og satte igang handel og eksport innen trelast og fiskeri. Videre hadde innvandring avgjørende betydning i den første fasen av industrialiseringen av Norge på slutten av 1800-tallet. Det er vanskelig å tenke seg det moderne Norge uten impulsene og stimulansen som innvandringen har tilført. Innvandrerne har i betydelig grad bidratt til utvikling og fornyelse av det norske samfunnet og norsk kultur, dengang som nå.

 

 

 

"The bosom of America is open to receive not only the opulent and respectable stranger, but the oppressed and persecuted of all nations and religions; whom we shall welcome to a participation of all our rights and privileges, if by decency and propriety of conduct they appear to merit the enjoyment."

- George Washington

 

 

 

Sommerfugl i vinterland

Æ så dæ i går på gata
da byen lå kald å stor
æ så du va ny i livet
og æ så du va ny i nord
og mora di bar en koffert
med alt d ho eide i
og du gikk å bar på hennes drøm
om en gang å få bli fri

Og du ga mæ et smil
sommerfugggel i vinterland
ingen får ta fra dæ
fargan du visste mæ
og må drømmen du bær bli sann
sommerfuggel i vinterland

Og mora di bær på minna
om alt d ho har forlatt
ho vet ikke om ho ser igjen
han som de tok ei natt
nu hold ho dæ fast i handa
så gjør ho dæ varm og go
ho håpe du e velkommen hit så såran en gang skal gro

Og du ga mæ et smil
sommerfuggel i vinterland
ingen får ta fra dæ
fargan du visste mæ
og må drømmen du bær bli sann
sommerfuggel i Vinterland

Æ håpe vi tar imot dæ
æ håpe du slæpp å frys
æ vet du kan gi oss farge og latter og liv og lys
æ så dæ i går på gata
da byen lå kald og stor
og æ så du va ny i livet
og æ så du va ny i nord

Og du ga mæ et smil
sommerfuggel i vinterland
ingen får ta fra dæ
fargan du visste mæ
og må drømmen du bær bli sann
sommerfuggel i Vinterland

- Halvdan Sivertsen 

 

 

 

Nettside:

 

Innvandring og innvandrere (Statistisk Sentralbyrå):

https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere?innholdstype=statistikk#tittel

 

 

 

Innvandring - menneskesyn, verdier og kultur (del 2)

Lesesalen på Universitetsbiblioteket i Oslo. Bibliotek er en av samfunnets viktigste institusjoner. Det er ofte sagt at bibliotek er fyrtårn i åndelig mørke. Det er også sagt at kunnskap er veien til frihet. I debatten om hvordan vi best kan håndtere innvandring - herunder asylsøkere og flyktninger - blir det ofte hevdet at fremmedfrykt bunner i mangel på kunnskap. Det er godt mulig. Hvis så vil bibliotekene kunne motvirke det. Et moderne samfunn som vårt er helt avhengig av at vi alle har gode allmennkunnskaper. Videre er demokratiet avhengig av at vi har politisk bevissthet for at det skal kunne fungere etter hensikten. Bibliotekene tjener som byggeklosser i den sammenheng, både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Utover at vi kan låne bøker der får vi kvalitetssikret veiledning av fagutdannet bibliotekarer, mulighet for deltakelse i lesesirkler og studiegrupper, oppleve bibliotekenes aktiviteter og arrangementer, lese aviser og tidsskrifter som vi ellers ikke leser, samt møte andre mennesker fra nærmiljøet.

 

 

 

"Det er en myte at nordmenn er fremmedfiendtlige. Enkelte er skeptiske, men det er naturlig. Etter å ha reist i mange land, og hørt hva innvandrerne selv sier, så vet jeg at nordmenn er vennligsinnede."

- Unni Wikan

 

 

 

Barn av regnbuen

En himmel full av stjerner,
blått hav så langt du ser,
en jord der blomster gror,
kan du ønske mer?

Sammen skal vi leve
hver søster og hver bror,
små barn av regnbuen
og en frodig jord.

Noen tror det ikke nytter,
noen kaster tiden bort med prat,
noen tror visst vi kan leve
av plast og syntetisk mat,
og noen stjeler fra de unge
som blir sendt ut for å slåss,
noen stjeler fra de mange
som kommer etter oss.

En himmel full av stjerner,
blått hav så langt du ser,
en jord der blomster gror,
kan du ønske mer?

Sammen skal vi leve
hver søster og hver bror,
små barn av regnbuen
og en frodig jord.

Men si det til alle barna,
og si det til hver far og mor;
Dette er vår siste sjanse
til å dele et håp og en jord.

En himmel full av stjerner,
blått hav så langt du ser,
en jord der blomster gror,
kan du ønske mer?

- Lillebjørn Nilsen/Peter Seeger