Drømmen og seksualiteten

Masken som William Harford (spilt av Tom Cruise) bærer i filmen "Eyes Wide Shut" av Stanley Kubrick. "Eyes Wide Shut" er en erotisk thriller og mysteriefilm som delvis bygger på "Drømmenovelle" av Arthur Schnitzler. Filmens bærende tema er drømmen og seksualiteten, og hva det gjør med mennesket i sin ytterste konsekvens. Da jeg leste "Drømmenovelle" for mange år siden slo det meg hvor nær opptil psykologien til Sigmund Freud den ligger. Arthur Schnitzler og Sigmund Freud var nære venner i sin tid, og som Sigmund var Arthur sterkt opptatt av drømmens betydning for seksualiteten. Novellen er langt på vei en analyse av yttergrensene for denne drømmen, også når den realiseres i det virkelige liv.

 

 

 

"Am I sure? Only as sure as I am that the reality of one night, let alone that of a whole lifetime, can ever be the whole truth."

- Arthur Schnitzler, Dream Story

 

 

Drømmer! Bærer vi ikke alle på våre drømmer? Når det kommer til seksualiteten? Drømmer som noen ganger er av en slik karakter at vi nødig forteller de til andre? Og våre erotiske fantasier? Er ikke de også noe vi nødig forteller andre? Jeg vet ikke og vil ikke være skråsikker her. Til det er dette emnet for komplekst. Det er mulig at det ikke er slik for absolutt alle, man skal være varsom med å generalisere for mye, men ihvertfall for svært mange av oss. Det vil jeg mene inntil det motsatte er bevist. Og jeg tenker at det er umulig å bevise noe, både i den ene og den andre retning hva gjelder våre drømmer og fantasier.

Iallfall er det slik slik for meg. Jeg har mine erotiske drømmer og fantasier. De forteller jeg ikke til andre bestandig. Jeg kan fortelle om de, men da kun til mine nærmeste venner. Det er sånn fordi det er de jeg stoler på. Mine erotiske drømmer og fantasier er noe av det mest private jeg har og ikke et tema for alle og enhver. Jeg er sårbar og sensitiv når det gjelder seksualiteten når det kommer til stykket. Selvsagt er jeg det. Hadde jeg da fortalt tilfeldige folk om mine erotiske drømmer og fantasier kunne det lett ha slått tilbake på meg. Av den grunn er jeg uhyre bevisst på hvem jeg åpner meg for om slike ting. Jeg tror neppe at jeg er alene om å tenke sånn.

Når jeg har blitt sammen en jente har jeg ventet med å fortelle henne om mine erotiske drømmer og fantasier til jeg har følt meg trygg på at jeg ikke støter henne eller vekker ubehag. Jeg har valgt å være varsom om å prate om sånne ting og gjort det først når hun var blitt helt sikker på meg. Et forhold bør være på solid grunn før man åpner seg helt for sin partner om erotiske drømmer og fantasier. Det har alltid vært min mening.

Jeg husker en gang for noen år siden da jeg var på besøk hos en kamerat av meg. Vi satt i hans stue der vi drakk kaffe og pratet. Det var bare ham og jeg. Vi hang mye sammen i guttedagene og kjente hverandre derfor meget godt. Dengang i guttedagene så vi blant annet pornofilmer sammen. Vanligligvis var de øvrige i vår gjeng med oss og vi så da pornofilmene alle sammen. Filmene som vi så var eksplisitte. Fordi filmene var eksplisitte satte de igang sterke mentale og emosjonelle prosesser i meg. Kort sagt opplevde jeg det som ble vist som suggerende. Å se nakne kvinner og menn sammen i ulike former for erotisk aktivitet er unektelig med på å påvirke sinnet og følelsene sterkt. Jeg vil tro at alle blir sterkt påvirket, enten om man liker det man ser eller ikke. Jeg reagerte på den måten at jeg følte trang til å gjøre det samme selv med en jente som det aktørene i pornofilmene gjorde. Det var min erotiske drøm og fantasi.

Før jeg går videre med denne samtalen mellom ham og meg må jeg ta en avstikker og si noe om fantasien og moralske dilemmaer.

Jeg kunne fantasere om å være sammen med flere jenter på en gang. Det høres kanskje underlig ut, men jeg vil tro at alle som har sett pornofilmer og likt hva de har sett har reagert noenlunde på samme måte som jeg. Seksualiteten er jo ett av de områder som sitter dypest i oss mennesker, både sinnsmessig og følelsesmessig, og den påvirker våre drømmer og fantasier i høy grad. Videre er det ikke unormalt å føle trang til intens erotisk nytelse. I utgangspunktet betrakter jeg slik trang som naturlig. Det ville vært rart, slik jeg tenker, om man ikke da ble påvirket av pornografi, hvis man liker å se sånt.

Men komplikasjoner gjør seg raskt gjeldene om man liker pornografi da seksualiteten unektelig er et sterkt følsomt område der vi føler oss sårbare. Av den grunn avstår mange fra å fortelle om sine drømmer og fantasier til andre, naturlig nok, især drømmer og fantasier som måtte være påvirket av porno. Enkelte kan også ha problemer med å være åpne overfor sin partner. Jeg tror at noe av årsaken til dette er at moralen kommer inn i bildet her. Moralen har på mange måter et restriktivt og problematisk forhold til seksualiteten, iallfall til seksuelle drømmer og fantasier. Vi ser dette tydelig i forhold til pornografi og erotisk kunst. Å benekte det ville være nonsens, mener jeg. Det er en kjennsgjerning at moralen definerer en grense for hva vi kan ytre oss om angående seksualiteten. Videre er det en kjennsgjerning at moralen definerer en grense i våres sinn for hva vi kan forestille oss. Det er ikke så lett å se hvor den grensen går bestandig, men den er der likevel. Vi kan overskride grensen. Om vi velger å gjøre det vil det i mange tilfeller gi oss komplikasjoner og dilemmaer.

Går vi til historen finner vi utallige eksempler på fordømmelse og sanksjoner mot de som ble oppfattet som seksuelt frilynte. Heksebrenningene under middelalderen er ett av de mest avskyelige og groteske eksemplene jeg vet om. Videre ødelegglsen av erotisk kunst og diktning som har pågått i ulike perioder, med de konsekvenser det har fått for ettertiden. Jeg kunne ha fortsatt med å ramse opp eksempler her. Poenget er at å være frilynt når det gjelder erotikken er ikke ufarlig. Dette fordi erotikken berører komplekse og sårbare områder innen vårt bevissthets- og følelsesliv. Dessuten berører erotikken kulturen i svært høy grad, noe vi ser overalt. Det gjør at erotikken er en av de sterkste drivkrefter innen vår eksistens. Kobler man da erotikken til drømmen og fantasien ligger det mye sprengstoff i det.

Så tilbake til samtalen mellom min kamerat og meg.

Samtalen denne kvelden dreide seg blant annet om jenter og seksualiteten. Vi pratet åpent om hva vi tenkte og følte. Noe av det vi pratet om var tempelorgier i oldtidens kulturer og hvilke forestillinger vi dannet oss om det. Jeg sa at hvis jeg hadde blitt tilbudt å være med på en tempelorgie ville jeg ha hatt problemer med å si nei. Fristelsen ville ha blitt for stor, rett og slett. Min kamerat sa det samme. Vi var begge fullstendig klar over at å være med på noe slikt ville høyst trolig ha medført sosiale og moralske sanksjoner. I tillegg ville vi ha risikert å bli følelesemessig forsimplet og korrumpert. Men tross at vi var klar over disse tingene og forstod problemene som slikt innebærer var fristelsen likevel der. Vi innså begge at fristelsen var noe vi ikke kom utenom, at den derfor var et latent problem for oss. Hverken han eller jeg benektet det under samtalen.

Videre under samtalen kom inn på såkalte swingers-klubber. Vi ga begge uttrykk for at fristelsen var tilstede her også, men at sosiale og morlske sanksjoner vi kunne ha blitt påført var for alvorlige til at vi ønsket å prøve noe slikt. Samt hva vi kunne ha risikert å rote oss inn i av miljøer av ulik karakter. Til slutt under samtalen kom vi inn på at vi fantaserte om å delta i innspillingen av pornofilm. Fordi vi hadde sett slike filmer i guttedagene antok vi at det måtte være en intens erotisk opplevelse. Igjen hadde vi motforestillinger, men måtte erkjenne at fristelsen gjorde seg gjeldende her også.

Vi drømte og fantaserte altså om å gjøre slike ting. og vi pratet åpent sammen om det. I ettertid er jeg glad for at vi kunne prate helt åpent om disse erotiske drømmene og fantasiene som vi hadde. Åpenheten gjorde at jeg fikk flere ting å tenke på i lang tid etterpå, både om meg selv som den jeg mente at jeg var eller ønsket å være samt om mitt forhold til jenter og seksualiteten. Og det var svært gunstig for min utvikling og modning, både som menneske og som mann.

Flere år senere var jeg sammen med ei jente som jeg hadde et åpent forhold til. Jeg kunne snakke med henne om absolutt alt, også mine erotiske drømmer og fantasier. Jeg kunne gjøre det fordi jeg visste at hun ikke tok anstøt av mine drømmer og fantasier som jeg fortalte henne om. Hun på sin side fortalte meg åpent om sine drømmer og fantasier. At vi kunne være helt åpne overfor hverandre på denne måten når vi snakket sammen om våre drømmer og fantasier opplevde vi begge som veldig fint. Vi stolte fullt ut på hverandre og følte oss helt trygge, og da var det helt greit.

Noe av det vi snakket om var swingers-klubber. Vi lekte med idéen om å gå på en slik klubb og se hverandre sammen med andre for på den måten å prøve ut grensene for våre fantasier. Det ble selvsagt bare med tanken. Vi visste begge to meget vel at om vi hadde gjort noe slikt ville vi ikke bare ha satt vårt forhold på spill, men risikert veldig mye annet også. Dessuten ønsket vi det bare ikke når det kom til stykket. Men våre åpne samtaler hadde en meget gunstig virkning likevel. Fordi vi kunne snakke helt åpent sammen om våre drømmer og fantasier gjorde det at vi utforsket seksualitetens potensiale når vi elsket. Uten å gå i detalj kan jeg si at det var med på å berike vårt erotiske samliv i svært høy grad. Vi prøvde stadig nye ting og utforsket hverandres kropper for å finne bedre ut av hvordan vi kunne få fullt utbytte av sansenes rike. Noe av det vi gjorde var å gi hverandre oljemassasje før vi elsket. Oljemassasje opplevde vi var med på å gjøre nytelsen enda mer intens. Noe annet som vi gjorde var å bruke lang tid på forspillet og prøve ulike ting, blant annet brukte vi leketøy, for å maksimere opphisselsen. På den måten var vårt erotiske samliv aldri kjedelig, men spennende.

Jeg så den erotiske thrilleren Eyes Wide Shut av Stanley Kubrick på Eldorado kino for mange år siden og opplevde den som sterkt suggerende. Jeg har sett filmen flere ganger siden og hver gang opplevd at den treffer en nerve i meg. Eyes Wide Shut traff noe inni meg fordi jeg gjenkjente mine drømmer og fantasier i filmens erotiske scener. Jeg ønsket å opplevde det samme som hovedkarakteren William Harford (spilt av Tom Cruise) opplevde da jeg antok at det måtte være meget spennende. En slags erotisk tour de force, om man vil, der kun fantasien setter grenser for hva man kan utforske og oppleve. Da fantasien er ubegrenset tenkte jeg at det å kunne oppleve noe slikt måtte være grensesprengende. Det gjorde at jeg opplevde filmen som en suggesjon når jeg så den. Og det gjør jeg fremdeles når jeg ser den i dag.

Da jeg leste novellen Dream Story (Traumnovelle) av den østerriske forfatteren Arthur Schnitzler - som Eyes Wide Shut bygger på - opplevde jeg også den som suggerende. Novellen nærmest trollbandt meg under lesingen. Jeg ble regelrett dratt inn i et spennende erotisk univers som jeg ikke ante eksisterte. Et univers der omtrent alt kunne utforskes for å oppnå maksimal nytelse. Jeg forstod selvsagt at sånt må man ha et gjennomtenkt forhold til og være ytterst varsom med, ellers kan det fort gå galt. Men jeg merket at jeg ble sterkt fascinert likevel. Så etter at jeg hadde lest novellen ferdig tenkte jeg mye over dens bærende tema. Videre tenkte jeg over hvorfor novellen påvirket meg så sterkt, hva som var årsaken til at jeg ble såpass fascinert av den..

For ett par år siden leste jeg romanen Erindringens bok av den ungarske forfatteren Peter Nadas. Romanen er omfattende i sitt tema og selvbiografisk i formen. Flere lengre passasjer i romanen er sterkt erotisk betonte, noe jeg oppelvde beriket lesingen. Romanen er velskrevet, psykologiserende og filosoferende, og den borer dypt inn i karakterenes sinns- og følelsesliv. Erindringens bok er seriøs og alt annet enn spekulativ. Da jeg leste romanen slo det meg at selv om den skildrer flere ulike sider ved erotikken eksplisitt opplevde jeg det ikke som obskønt. Tvert om opplevde jeg det som poetisk og meget vakkert. Peter Nadas er mesterlig når det kommer til å skildre erotikken som del av kjærligheten og der begjæret er selve drivkraften i erotisk nytelse. Å kunne skildre ulike sider ved erotikken i poetisk form uten at det blir banalt, slik han gjør, er noe av det fineste innen diktningens verden, synes jeg.

Felles for Eyes Wide Shut, Dream Story og Erindringsens bok er at de har påvirket hvordan jeg tenker om seksualiteten. Som nevnt ovenfor så jeg pornofilmer sammen med mine kamerater i guttedagene, og at jeg hadde en drøm eller fantasi om å være med på filminnspilling sammen med pornoskuespillere. Porno er aldri poetisk, men banal i sin form. Så porno kan derfor aldri måle seg med erotisk diktning eller erotisk kunst. Kun erotisk diktning og -kunst evner å skildre og fremstille erotikken slik at det blir vakkert. Noe av det vakreste jeg vet om innen erotisk poesi er Høysangen i Det gamle testamente. Høysangen er overmåte vakker i sin skildring av en mann og en kvinne som elsker hverandre oppriktig og nyter hverandres kropper. Fordi Høysangen er poesi evner den å stimulere fantasien i høy grad under lesingen. På den måten kan Høysangen, om man tar den til seg når man leser, berike erotikken på alle plan uten at det blir simpelt eller obskønt.

I dag har jeg et mer modent syn på seksualiteten enn hva tilfellet var dengang. Det er naturlig fordi jeg er blitt eldre, fått livserfaring som jeg ikke hadde da, samt skaffet meg bedre innsikt i seksualitetens ulike sider, både de mørke og lyse. Da jeg har sett filmer som Eyes Wide Shut og lest bøker som Dream Story og Erindringens bok (mange flere seriøse filmer og bøker med seksualiteten som tema kunne vært nevnt) og reflektert over hva jeg har sett og lest, har det bidratt til å modne meg både intellektuelt og emosjonelt. Videre har Høysangen medvirket til å gjøre erotikken til et rikere univers for meg da jeg har latt boken få påvirke meg under lesingen, også etter at jeg lest den. Poesi er noe av det mest imaginative innen kunstens verden. Om man da evner å ta poesi til seg når man leser berikes ens følelsesliv på alle plan. Slik opplever jeg iallfall det.

Det aller vikigste i min modning som menneske og mann når det gjelder erotikken er likevel jentene jeg har vært sammen med. Opplevelsene jeg fikk når jeg var sammen med de, de mange samtalene som vi hadde og hva vi pratet om, samt hvordan vårt forhold fungerte totalt sett. De forholdene jeg har hatt ligger i bunnen av mitt erotiske erfaringsgrunnlag og danner fundamentet for hvordan jeg tenker om jenter og seksualiteten i dag. Jeg er takknemlig for alle forholdene som jeg har hatt. Uten disse forholdene og det jeg lærte av jentene som jeg var sammen med ville jeg ha vært redusert i dag, både som menneske og som mann. Det er en kjennsgjerning.

Jeg tror at alle har sine erotiske drømmer og fantasier, men at de fleste ikke ser noen grunn til å meddele de til andre til enhver tid. Det er forståelig da sånt lett kan skape ubehag for mottakeren. Det må man selvsagt ta hensyn til, og sånn er det bare. Dog vil jeg nyansere her da jeg mener at bildet er litt mer sammensatt enn som så. Fordi jeg i prinsippet tror på åpenhet mener jeg at det ikke er bra om vi undertrykker våre erotiske drømmer og fantasier, og eventuelt betrakter det som noe usunt eller galt. Jeg mener at det noen ganger kan være på sin plass å være åpen om erotiske drømmer og fantasier, selv om det skulle vekke anstøt, nettopp for å kunne berike et forhold og gjøre det spennende. Det blir en vurdering, som er opp til hver enkelt.

Hverken fantasien eller drømmen er logisk eller rasjonell. Det er noe vi bare må erkjenne og forholde oss til. Videre er drømmen og fantasien ubegrenset. Det gjør at absolutt alt kan forestilles og drømmes. Jeg synes det er fantastisk at det er sånn. Slik jeg tenker er det fantastisk at vi har våre erotiske drømmer og fantasier av flere grunner. Først og fremst berikes erotiske samliv. For det andre bidrar det til å øke livslysten og -gleden. For det tredje bidrar det til at forhold kan fungere meget bra. Hadde vi ikke hatt erotiske drømmer og fantasier kunne vi som mennesker blitt reduserte og livene vi lever blitt langt fattigere. Videre ville mye av poesien og kunsten blitt betydelig redusert. Og jeg tror at uten evnen til å ha erotiske drømmer og fantasier ville ikke vi ha overlevd i denne verden, rett og slett, slik den engang er skrudd sammen.

 

 

 

Small Blue Thing

Today I am
A small blue thing
Like a marble
Or an eye

With my knees against my mouth
I am perfectly round
I am watching you

I am cold against your skin
You are perfectly reflected
I am lost inside your pocket
I am lost against
Your fingers

I am falling down the stairs
I am skipping on the sidewalk
I am thrown against the sky

I am raining down in pieces
I am scattering like light
Scattering like light
Scattering like light

Today I am
A small blue thing
Made of china
Made of glass

I am cool and smooth and curious
I never blink
I am turning in your hand
Turning in your hand
Small blue thing

- Suzanne Vega 

 

 

 

Nettsider:

 

Eyes Wide Shut/Dream Story (CultureVulture):

http://culturevulture.net/books-cds/eyes-wide-shutdream-story/

 

Erindringens bok (Agora Publishing):

http://agorapublishing.no/vare-boker/erinderingens-bok/