8. mai - frihet er ikke noe som er gitt

Jublende mennesker på Karl Johans gate 8. mai 1945 feirer at Norge igjen er fritt etter fem lange og tunge år. Da Tyskland endelig var blitt beseiret av de allierte brøt jubelen løs i land etter land over hele Europa. I Norge hadde tyskerne en styrke på 400 000 soldater og den opprinnelige ordren fra Berlin var å kjempe til siste mann. Men ordren ble heldigvis omgjort til betingelsesløs kapitulasjon av nye tyske myndigheter etter at Hitler og andre ledende nazister hadde begått selvmord, forsvunnet eller overgitt seg. Man kan bare forestille seg hva den tyske soldaten på bildet må ha tenkt og følt midt i all jubelen. 8. mai er en viktig dag for oss også i dag. Dagen representerer verdier som vi bygger vårt åpne samfunn på; demokrati, rettsstat, frihet, likeverd, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. I bunn ligger prinsippet om menneskeverd. Prinsippet gjelder alle uansett sosial rang og status, kjønn og hudfarge.

 

 

 

"Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and loose both."

 

- Benjamin Franklin

 

 

 

Frihedens seier

 

Land forgaaer? - Mon synker Verden?

Mænd forgåe; mon Frihed vel?

Født med første Engel er den,

døer ei før den sidste Sjel.

Da tilbage

maa den drage

i Guds egen Barm sin Sjel.

 

- Henrik Wergeland

 

 

 

Nettside:

 

Nobels Fredssenter:

https://www.nobelpeacecenter.org/