Nav

Nav - Arbeids- og velferdsforvaltningen. Etaten ble opprettet i 1. juli 2006 etter en omfattende reform av sosialtjenestene der Aetat og Trygdeetaten ble slått sammen. Etaten består av Arbeids og velferdsetaten, Arbeids og velferdsdiretoratet samt kommunenens sosialkontorer. Navs formål er å få så mange som mulig i arbeid, skape et velfungerende arbeidsmarked, gi riktig tilpassede stønader og tjenester, gi brukerne god service og yte de hjelp når det trengs samt være en effektiv forvaltning av velferd og arbeid. Nav forvalter omlag en tredjedel av statsbudsjettet og i dag finnes 475 Nav-kontorer rundt om i hele landet. Hver enkelt kommune har egen avtale med Nav sentralt om hvilke ytelser og tjenester Nav-kontoret skal gi, noe som medfører variasjon fra kommune til kommune.

 

 

 

"NAV forvaltar ein tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte."

 

- Utdrag fra "Kva er Nav" på Navs nettside 

 

 

Nedenfor er korrekt gjengivelse av meldingen som jeg sendte Nav onsdag kveld 04.10.06. om mitt engasjement hos Best Shot Productions samt tidligere og senere meldinger.

Normalt skulle jeg ha hatt dagpengene for denne perioden på konto nå. Det har jeg ikke.

Nav har ikke gitt meg noe varsel i forkant om at utbetalingen ville utebli. Ei heller har jeg fått vite noen grunn til at den er uteblitt.

  

 

5. oktober 2016, kl. 14:30

Hei!

Jeg ønsker å fortsatt stå tilmeldt som arbeidssøker i deres system. Takk for oppklaringen! Jeg gjorde en feil da jeg krysset av for nei på spørsmål 5.

Vil nå søke om gjenopptak av dagpengene. Håper på rask saksbehandling da jeg har fått inkassoer og heller ikke har penger til mat.

Mvh

Morten Christensen

 

 

5. oktober 2016, kl. 14:23 

Hei!

Takk for meget raskt svar!

Jeg var ikke klar over dette skillet? Fordi jeg var usikker på om kurset og opplæringen hos Best Shot Productions var i samsvar med Navs retningslinjer og praksis - gitt at at jeg skulle motta dagpenger mens det pågikk - sendte jeg en forespørsel. Det gikk fire dager før forespørselen ble besvart. I mellomtiden startet kurset og opplæringen hos Best Shot Productions.

Nå har jeg avsluttet mitt engasjement i selskapet. Den ene grunnen er at jeg ikke får lønn før jeg eventuelt blir ansatt. Lønnen jeg ville ha fått er provisjon, noe som innebærer en risiko. Den andre grunnen er at jeg er avhengig av dagpenger for å kunne dekke mine utgifter.

Mvh

Morten Christensen

 

 

04. oktober 2016, kl. 19:52 

Hei!

Jeg har ikke mottatt dagpenger for denne perioden. Hva er årsaken? Er det fordi jeg opplæres hos Best Shot Productions for tiden? Opplæringen er uten lønn, noe jeg har fortalt dere. Det er ikke en jobb i vanlig forstand. Det kan selskapet bekrefte om dere spør dem.

Jeg her ikke penger nå, heller ikke til mat. Jeg er helt avhengig av dagpenger inntil jeg mottar lønn. Vil dere at jeg skal gjøre hva jeg kan for å få meg en ny jobb? Jeg spør fordi jeg er i villrede?

At dagpengene er stoppet gjør situasjonen svært alvorlig for meg. Hvordan skal jeg få betalt husleia? Avdraget til banken? Strøm? Telefon? Månedskortet til Ruter?

Hvis dagpengene er blitt stoppet fordi jeg opplæres hos Best Shot Productions slutter jeg selvsagt hos dem. Da tvinges jeg til å være arbeidsledig på ny.

Jeg håper på raskt svar. Vær vennlig å vise et minimum av menneskelighet.

På forhånd takk!

Mvh

Morten Christensen

 

 

29. september 2016, kl. 19:28

Hei igjen!

To dagers kurset på Best Shot Productions er nå avsluttet. I morgen begynner den praktiske opplæringen av meg som selger. Når jeg er ferdig opplært begynner jeg å jobbe for selskapet. Jeg vet ikke hvor lang tid den praktiske opplæringen vil ta. I følge lederen for selskapet vil det først skje når jeg kan arbeidsoppgavene godt nok. Da vil jeg bli lønnet på vanlige vilkår. Inntil så lenge er jeg avhengig av dagpenger for å dekke mine utgifter. Jeg skriver dette for å holde dere orientert. Ser frem til å få svar på min første henvendelse samt denne.

Mvh

Morten Christensen

 

 

28. september 2016, kl. 06:59

Hei!

Jeg ble kontaktet av firmaet Best Shot Productions sist søndag og hadde en samtale med firmaets leder mandag denne uken. De tilbyr meg jobb som telefonselger. Jeg takket ja til tilbudet. Før jeg kan få jobben må jeg ta obligatorisk kurs. Første kursdag er i dag - onsdag 28. sept. - og varer 5 timer. Videre opplæring vil skje ved praktisk trening etter kurset. Både kurset og opplæringen er ulønnet, og lederen sa at jeg vil motta dagpenger mens den pågår. Slik jeg forstod ham vil de under kurset og opplæringen vurdere hvorvidt jeg er egnet som telefonselger før de eventuelt ansetter meg. I og med at jeg etter lederens utsagn vil motta dagpenger under kurset og opplæringen ønsker jeg å vite hvordan dere vurderer dette. Er det i strid med Navs retningslinjer og praksis vil jeg rette meg etter det dere sier. Jeg ønsker selvsagt ikke å gjøre noe som er i strid med Navs retningslinjer og praksis. Ei heller komme i en juridisk gråsone. Derfor denne henvendelsen.

Mvh

Morten Christensen

 

 

 

Alene

Der suser ned en kveld paa jorden
derude i den mørke vaar;
en aften vandrer gjennem vaaren
saa mild, umælende og saar -,
og fyldt av sus fra aftenrøder
slaar ind mit vindus lille seil,
- og der er lys - en nellik gløder,
og stuen flygter i mit speil!

Den lille aften foran lampen
med nelliken i vaargrøn lind
og trevlerne fra pipedampen
og fattigdom og mager kind -
den ungdomsstemning, dyb og stille,
som jeg i aften eier givet,
og lever, haabende mod andet,
skal engang dæmre angst i livet - -

Engang, i fremtidssorte nætter
skal stille langs mit lys sig skynde
et nellikskjær - og løv, som sprætter
i haabets bitre unge ynde, - - -
den skal ei være til at gribe,
den fryvils lille sommerving;
den slukner i et streif, en stribe
med bud om alt og ingenting!

Men der er deri ingen lære,
og ingen Panacé man har -
i det man er, der maa man være;
man kan ei være føre var
med det at aande og at leve
av al sin kraft i livets strøm
for saa engang i angst at bæve
og gribe vissen mod en drøm!

- Olaf Bull

 

 

 

Nettside:

 

Nav:

https://www.nav.no/Forsiden