Surrealismen - bakgrunnen for grusomhetens teater

Bildet viser en fremføring av "Les mamelles de Tirésias" på Dutch National Opera i Amsterdam. Stykket ble skrevet av den franske poeten, kunstkritikeren og dramatikeren Guillaume Apollinaire. "Les mamelles de Tirésias" ble første gang fremført på Conservatoire Maubel i Paris 1917. Det ble innledningen til surrealismen, som var en ny retning innen teater, diktning og kunst. Surrealismen hadde sitt utgangspunkt i blant annet teoriene om underbevisstheten til Sigmund Freud. Den franske poeten og forfatteren André Breton regnes som selve grunnleggeren av retningen. Han ble også retningens frontfigur de årene han var virksom. Surrealismen banet veien for Antonin Artaud da han grunnla grusomhetens teater som et helt nytt teaterkonsept på 1920-tallet.

 

 

 

"The imaginary is what tends to become real."

 

- André Breton

 

 

 

If You Please 

Maxime: The kingdom of the skies is peopled with assassins. Higher up there's a swing which waits for you. Don't lift your head again.

Gilda: The photographer said: Let's not move.

Maxime: I don't want to die.

Gilda: Someone has dared to sadden you?

Maxime: I don't think so; I've only just come in.

Gilda: Are your eyes really that color?

- André Breton/Philippe Soupault

 

 

 

Nettsider:

 

Surrealist:

http://www.surrealist.com/

 

Surrealism: Theatre Conventions (The Drama Teacher):

http://www.thedramateacher.com/surrealism-theatre-conventions/