Sosialliberalismen - frihet med sosialt ansvar

Filosofen John Stuart Mill (1806 - 1873) - grunnleggeren av sosialliberalismen som ideologisk og politisk retning. Liberalismen har sitt opprinnelige opphav i boka "The Wealth of Nations" av den skotske økonomen og filosofen Adam Smith. Boka ble utgitt helt i starten av den industrielle revolusjon og fikk stor betydning for den politiske og økonomiske tenkningen på 18- og 1900-tallet. John Stuart Mill kritiserte Adam Smiths ideer om liberalisme for å være kyniske og hensynsløse. I Mills øyne ville Smiths liberalisme skape få vinnere og mange tapere. Mill fremhevet at frihet er noe alle i samfunnet skal nyte godt av og ikke bare eliten. Videre mente Mill at staten har et ansvar for de som faller utenfor og taper sosialt. Han skrev flere bøker som leses ennå i dag. De to mest kjente er "On Liberty" og "The Subjection of Women".

 

 

 

"The only freedom which deserves the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it."

- John Stuart Mill, On Liberty

 

 

 

Freedom´s Just Another Word For Nothin´ Left To Lose

Busted flat in Baton Rouge, headin' for the trains,
Feelin' nearly faded as my jeans.
Bobby thumbed a diesel down just before it rained,
Took us all the way to New Orleans.
Took my harpoon out of my dirty red bandana
And was blowin' sad while Bobby sang the blues,
With them windshield wipers slappin' time and
Bobby clappin' hands we finally sang up every song
That driver knew.

Freedom's just another word for nothin' left to lose,
And nothin' ain't worth nothin' but it's free,
Feelin' good was easy, Lord, when Bobby sang the blues,
And buddy, that was good enough for me,
Good enough for me and my Bobby McGee.

From the coalmines of Kentucky to the California sun,
Bobby shared the secrets of my soul,
Standin' right beside me through everythin' I done,
And every night she kept me from the cold.
Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away,
She was lookin' for the love I hope she'll find,
Well I'd trade all my tomorrows for a single yesterday,
Holdin' Bobby's body close to mine.

Freedom's just another word for nothin' left to lose,
And nothin' left was all she left to me,
Feelin' good was easy, Lord, when Bobby sang the blues,
And buddy, that was good enough for me.
Good enough for me and Bobby McGee.

- Kris Kristofferson

 

 

 

Nettsider:

 

Social liberalism (Wikipedia):

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_liberalism

 

Venstres historie (Venstre):

https://www.venstre.no/om/historie/