Undergrunnsbevegelse

Opp igjennom historien har kristenforfølgelse vært et fenomen, og det pågår fremdeles i vår tid. Årsaken er at mange oppfatter budskapet for å være svært farlig. Under Romerrikets dager forkynte de kristne at keiseren var et menneske og ikke noen gud. De forkynte også at de romerske gudene var falne engler. Ved å gjøre det satte de et spørsmålstegn ved statens legitimitet. Myndighetene forsøkte derfor å utrydde dem, men de overlevde ved å holde seg skjult i katabomber. Mange ble likevel tatt. De ble kastet for løvene i Colosseum eller henrettet på annen måte.

 

 

 

"Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem."

- Apostlenes gjerninger 8,1

 

 

 

Samle 2

Jordens konger reiser seg,
fyrstene slår seg sammen
mot Herren og mot hans salvede.
          
"La oss slite i stykker lenkene
og kaste reipene deres av oss!"
          
Han som troner i himmelen, ler.
Herren spotter dem.
          
Så taler han til dem i sin vrede,
i sin harme slår han dem med redsel:
          
"Det er jeg som har innsatt min konge
på Sion, mitt hellige fjell."
          
Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt.
Han sa til meg: "Du er min sønn, jeg har født deg i dag.
          
Be meg, så gir jeg deg folkene som arv
og hele jorden i eie.
          
Du skal knuse dem med jernstav,
slå dem i stykker som pottemakerens krukke."
          
Dere konger, bruk forstand!
la dere refse, herskere på jorden.
          
Tjen Herren med ærefrykt,
gled dere og skjelv for ham!
          
Kyss jorden, så han ikke blir harm
og dere går til grunne på veien.
For hans vrede kan snart flamme opp.
        
Salig er den som søker tilflukt hos ham.

 

 

 

Nettsider:

 

Early Christianity (Ancient History Encyclopedia):

https://www.ancient.eu/article/1205/early-christianity/

 

Christianity and the Roman Empire (BBC History):

http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/christianityromanempire_article_01.shtml