Idealet om renhet

Idealet om renhet har røtter mange tusen år tilbake i historien. Kildene er religion og gresk filosofi. Det gamle testamente pålegger renhet i generell livsførsel, seksualiteten og religiøse riter. Boka er tydelig på at renhet må vises i moral. Det motsatte er urenhet, som er synd. I gresk filosofi var renhet et sentralt begrep. Sjelens renhet var ett av de høyeste idealene for Sokrates, Platon og Aristoteles. I vår tid har dette gitt groteske utslag. Nazismen hadde den germanske rasens renhet som sitt fremste mål. Det fikk fatale konsekvenser for millioner av uskyldige mennesker. Sovjet-kommunismen prøvde å skape det rene Sovjet-mennesket og tok i bruk blant annet psykiatrisk tvangsbehandling for det formålet. Også det fikk fatale konsekvenser for hundretusener av uskyldige mennesker. I dag ser vi dette idealet i styrke- og skjønnhetskonkurranser der perfeksjon av kroppen dyrkes frem. Vi ser det også innen mote- og fashionindustrien. Videre er det i dag et meget sterkt fokus på helse, noe som har medført en rekke påbud og forbud i Norge. Helsefascisme er blitt et begrep som brukes av de som er kritiske til det sterke fokuset på helse og skjønnhet.

 

 

 

"Everything in excess is opposed by nature."

 - Hippocrates

 

 

Mitt hjerte

Mitt hjerte det er et foreldreløst barn,
det har hverken hjem eller sted å bo,
det har ikke klær, ikke mat og sko,
det har hverken seng eller barnetro.
Det har ingen ro.

Mitt hjerte det er en fattiggutt.
Han vandrer bestandig fra gård til gård,
han tigger om brød og en melketår,
han tigger om klut å ha på et sår.
Og han tar hva han får. .

Han tigger om filler og ting å ha på,
å få sitte på krakken og hvile en stund,
å få ligge på låven å ta seg en blund.
Men så stanger en stut, og så bjeffer en hund.
En mann bruker munn.

Mitt hjerte det er et foreldreløst barn,
Det har glemt sin mor. Det har glemt sin far.
Men det spør etter dem overalt hvor det drar.
Og det spørsmål er alt hva det eier og har.
Og det får ikke svar.

Så tok jeg i hånden den fattiggutt
og talte til ham: Du vet at du er
den eneste ting ved meg selv jeg har kjær,
Din far har du søkt både fjernt og nær.
Han er ikke her.

Din far han bor bak blåner syv.
Der har han det vakreste slott som fins,
og finner du dit, blir du glad til sinns.
Mitt hjerte, mitt hjerte, da blir du prins.
Da blir du prins.

- Jens Bjørneboe

 

 

 

Nettsider:

 

"Helse - slik folk ser det" (Tidsskriftet - Den norske legeforening):

http://tidsskriftet.no/2001/12/tema-helse-og-kultur/helse-slik-folk-ser-det

 

"Mannens vei til skjønnhet" (Minerva):

https://www.minervanett.no/mannens-vei-til-skjonnhet/

 

"Vi er mindre opptatt av kvinnelig skjønnhet enn noen gang før" (Minerva):

https://www.minervanett.no/vi-er-mindre-opptatt-av-kvinnelig-skjonnhet-enn-noen-gang/

 

 

 

Vår forakt for svakhet

Mange faller utenfor samfunnet, som fattige, arbeidsledige, kronisk syke, ensomme, uteliggere, alkoholikere, narkomane, ofre for mobbing og overgrep, og andre. Det er sagt at kvaliteten på et samfunn viser seg i hvordan det behandler sine svakeste. Dessverre har vi i Norge ikke mye å skilte med her. Vi ser det daglig i hvordan tiggerne på gata blir ignorert av de fleste, for eksempel. Presset om å være såkalt "vellykket" er så stort at vi gir etter for det, bevisst eller ubevisst. Det gjør noe med oss som ikke er helt bra. Vi vil gjerne leve gode liv selv, men vår evne til omsorg og omtanke overfor de svake og utstøtte kan det stilles et spørsmålstegn ved. Norge har mer enn nok ressurser til å avskaffe fattigdom og gi de hjemløse tak over hodet, men vi gjør det bare ikke. Årsakene til det er sammensatte. Likevel, til syvende og sist bunner det i mangel på medfølelse.

 

 

 

"Being unwanted, unloved, uncared for, forgotten by everybody, I think that is a much greater hunger, a much greater poverty than the person who has nothing to eat."

- Mother Theresa

 

 

 

Streets of London

Have you seen the old man 
In the closed down market 
Kicking up the papers with his worn out shoes 
In his eyes you see no pride 
Hands held loosely at his side 
Yesterday's paper, telling yesterday's news 

So how can you tell me you're lonely 
And say for you that the sun don't shine 
Let me take you by the hand 
And lead you through the streets of London 
I'll show you something 
To make you change your mind

Have you seen the old girl 
Who walks the streets of London
Dirt in her hair and her clothes in rags 
She's no time for talking 
She just keeps right on walking 
Carrying her home in two carrier bags 

So how can you tell me you're lonely 
And say for you that the sun don't shine 
Let me take you by the hand 
And lead you through the streets of London 
I'll show you something 
To make you change your mind

In the old night cafe at a quarter past eleven 
The same old man sitting there on his own 
Looking at the world over the rim of his teacup 
Each tea lasts an hour, and he wanders home alone 

So how can you tell me that you're lonely 
And say for you that the sun don't shine 
Let me take you by the hand 
And lead you through the streets of London 
I'll show you something 
To make you change your mind

Have you seen the old man 
Outside the seaman's mission 
Memory fading with the minor ribands that he wears 
In our city winter the rain cries little pity 
For one more forgotten hero 
And a world which doesn't care 

So how can you tell me you're lonely 
And say for you that the sun don't shine 
Let me take you by the hand 
And lead you through the streets of London 
I'll show you something 
To make you change your mind

- Ralph McTell 

 

 

 

Nettsider:

 

Fattigdom (FN-Sambandet):

http://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Fattigdom

 

"Sosial Puls: Hva er de største humanitære behovene i Norge?" (Røde Kors):

https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/akershus/om-akershus-rode-kors/aktuelt-fra-akershus-rode-kors/sosial-puls-hva-er-de-storste-humanitare-behovene-i-norge/

 

Kirkens Bymisjon:

https://kirkensbymisjon.no/